Blog

Asistentka na kľúč >> asistentka expert na 1. pokus

Asistentka na kľúč_espiral
Asistentky

Asistentka na kľúč >> asistentka expert na 1. pokus

Asistentka na kľúč nemá reálne zasunutý kľúčik v chrbte. Aj keď niekedy by sa to tak mohlo zdať. Poznáte ten výraz, že “behá ako motorová myš”?

Prajem si, nech nikto už nikdy takto pravú ruku manažéra, osobnú asistentku, či asistentku spoločnosti nevníma.

Nie, nie je to ani dievča pre všetko, ani opatrovateľka vašich detí.

Jej hlavnou činnosťou v pracovnej náplni nemá byť varenie kávy. Aj keď aj tieto činnosti vie excelentne zastať.

V prvom rade je to asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa vysoko profesionálnych požiadaviek objednávateľa.

Vy si vyberiete asistentku na základe vlastných kritérií a my ju vybavíme:

  • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
  • excelentnými komunikačnými zručnosťami
  • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním

Vy si vyberiete  svoju pravú ruku a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala. A pokojne aj stal.

Vrcholový manažment a pracovníci zastávajúci riadiace pozície, si už dnes uvedomujú dôležitosť obsadenia pozícií zabezpečujúcich administratívnu podporu úloh erudovanými pracovníkmi. V dnešnom ostrom konkurenčnom prostredí rozhodujú maličkosti a neúmyselné faux paus menej skúseného pracovníka môže mať za následok stratu obchodnej príležitosti.

Ideálny stav pre obe strany v pracovnom pomere je, aby asistentka bola vybavená základnými vedomosťami a zručnosťami, aké profesionálnej asistentke prináležia, ešte pred nástupom do pracovného pomeru. Štandardným obrazom adaptačného obdobia býva pracovník vsadený do pracovného procesu, ktorý sa do činností dostáva popri zoznamovaní sa s pracovným prostredím a plnením si štandardných úloh. A toto nie je dobré.

Nie je úlohou vedúceho manažéra poznať a odovzdávať vedomosti, ktoré zahŕňajú procesy a činnosti definované pre podporné útvary. Manažér si vyberá k sebe asistentku ľudsky kompatibilnú, zväčša podľa základných kritérií, ako je príjemné vystupovanie, osobné vyžarovanie, komunikatívnosť, jazykové zručnosti ai.

Vybudujte svoju asistentku a splnomocnite ju.

Účastníčka, ktorá absolvuje školenie v našej spoločnosti, nadobudne za krátky čas vedomosti a zručnosti, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou:
  • koordinovať časový kalendár nadriadeného pracovníka
  • samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre vedenie a chod spoločnosti
  • poznať základy pre metodické riadenie a vydávanie usmernení pre proces administratívnej podpory ostatných asistentov,  v prípade požiadaviek i nižších manažérov v spoločnosti
  • motivovať kolegov, pripomínať misiu a víziu firmy, vyhľadávať príležitosti pre budovanie pracovnej atmosféry angažovaných súdržných tímov

V rámci kreovania asistentky na kľúč pracujeme cielene a systematicky, vždy s individuálnym prístupom.

Cieľom našej spolupráce, je byť profesionálnym „radcom“ v osobnom rozvoji, ako i v segmente, pre firmy na prvý pohľad nezaujímavom, ale v samej podstate, pre zdravé fungovanie spoločnosti existenčne nesmierne dôležitom.

Individuálny prístup a systematický koučing a mentoring, sú našim základným pracovným nástrojom.

V rámci kreovania asistentky na kľúč pracujeme len 1:1, teda asistentka a špecialistka na vzdelávanú oblasť. Rovnako tak Manažér, CEO a koučka našej spoločnosti.

Cieľom je prepojiť asistentku s manažérom, vytvoriť dokonalú súhru v spolupráci dvoch kľúčových ľudí spoločnosti.

Školenie je len na objednávku!

Tréningom sa zameriame na vysokoúčinnú komunikáciu, prehĺbenie a získanie nových vedomostí a praktických zručností v oblasti administratívneho manažmentu, exekutívnej podpory a posilnenia profesionality vo vystupovaní.


Navrhované témy efektívne zdokonalia osobný prejav a angažovanosť účastníčky vo svojej roli Asistentky,
všeobecne smerom k internému i externému klientovi.

Účastníčka tréningu tiež spozná a prehĺbi si znalosti v spoločenskej etikete a biznis protokole. K budovaniu charizmy a osobnej značky, prispejú top princípy prezentačných zručností.

Poznaním nástrojov agility, špecifikáciou cieľov, prioritizáciou úloh a voľbou správnych aktivít, dá stop akejkoľvek prokrastinácii, či perfekcionizmu.

Praktický tréning stress manažmentu pre budovanie podporných systémov sebadôvery, pomôže uvoľniť osobný potenciál a získať tak dosah na osobné vnútorné zdroje. Osvojí si zručnosť ľahko sa učiť, dosahovať a proaktívne napredovať v zmysle firemných i osobných cieľov.

Získaním nových znalostí a zručností potrebných pre seba-motiváciu a motiváciu, získa dôležitú podporu pri inováciách, budovaní a udržiavaní tvorivej atmosféry v tíme.

Aplikovaním metód a poznatkov socio-neurovedy, rokmi praxou overovanými rozvojovými aktivitami, podporíme sebapoznanie a pomenovanie talentov, silných stránok a kompetencií, na ktorých budeme stavať pri budovaní prospešných hodnotových postojov.
Účastníčka bude aktívne trénovať a osvojovať si naučené tu a teraz v praxi, s napredujúcim efektom.

Odomknutie potenciálu

POĎAKOVANIA a REFERENCIE tých, ktorí sa stali našou súčasťou.

Ako o tom premýšľate Vy?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *