Espiral - Sprievodca osobnostným rastom

a zároveň garant pre transformačný projekt PREMENA

Excelentné komunikačné zručnosti - Špeciálne manažérske zručnosti - Interpersonálne zručnosti

Skupinovo i individuálne aj cez on-line médiá

 
Taktiež milujete seba-rozvoj a rozvoj ľudí okolo seba?

Obklopujete sa viac ľuďmi inšpiratívnymi, ktorí vás potiahnu hore, či ani nepremýšľate nad tým, s kým sa pravidelne stretávate a ako vám tieto osoby poprichádzali do cesty?

„Stávame sa totiž priemerom 5-tich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame“, povedal pred mnohými rokmi Jim Rohn, známy motivačný rečník a my s ním plne súhlasíme. Skúsenosti nám ukazujú, že naozaj nie je jedno, akými ľuďmi sa obklopujeme, apelujeme tým prioritne na hodnoty, ktorými sa títo ľudia reálne v živote riadia, ako žijú, či na sebe pracujú a kontinuálne sa vzdelávajú, alebo sa len tak pretĺkajú životom, so svojimi scenármi v hlave, ktoré môžu byť z veľkej väčšiny katastrofické, alebo inak deštruktívne.

UČIŤ SA | DOSAHOVAŤ | INŠPIROVAŤ

My vďaka vám každým dňom rastieme, spolu s vami, pre vás a kvôli vám, sa kontinuálne vzdelávame - učíme sa od tých najlepších.

A za to sme vám nesmierne vďační, lebo z vlastných skúseností vieme, že nie je možné vedomostne, ani na úrovní schopností a zručností stagnovať. Buďto rastieme, alebo upadáme, nič medzi tým... a tiež to, že tréning robí majstra.

Na trhu sme s vami od roku 2011 a neustále inovujeme, tak, aby vzdelávanie bolo pre vás, našich klientov účinné, zábavné, jedinečné tak ako každý z vás jedinečný je!

Zameriavame sa na rozvoj jednotlivcov i tímov
Moderný leadership, manažérske, komunikačné a špeciálne interpersonálne zručnosti

Prostredníctvom rokmi, v praxi overovaných poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií a otvorených rozhovorov, rozvojových aktivít a neoddeliteľnej reflexie, dochádza k zážitkovému učeniu. Aktívnym trénovaním, osvojovaním si účinných nástrojov a stratégií, účastníci našich programov si rozvíjajú komunikačnú bdelosť a charizmu, zvyšujú svoju osobnú spokojnosť a motiváciu. Nadchýna ich nová podoba interakcie a efektivita spolupráce medzi svojimi kolegami, internými a externými klientmi. V prípade záujmu o témy z oblasti vedenia ľudí, obchodníckych tém, si posilňujú svoje komunikačné, riadiace, predajné a negociačné zručnosti.

Naše tréningy, sú plné obľúbených tém, pre načerpanie nového elánu a entuziazmu, ako v biznise, vo vrcholovom riadení, či v administratívnom manažmente, tak aplikovateľné v zdravotníctve, školstve i bežnom živote.

Rozvojové programy, individuálne i tímové koučingy, sú vysoko intenzívne a pretkané zážitkovými aktivitami, rozhodne žiadna vata. Zameriavame sa na to, čo potrebujete práve vy, čo vo vás potrebuje vybudovať vaša firma a začíname práve tam, kde sa aktuálne nachádzate.

Zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti pracovníkov, prostredníctvom tréningov mäkkých zručností,
zameraných na osobnosť a odbornosť

Našou špecializáciou je schopnosť vybudovať silnejšiu osobnosť jednotlivca í tímov a odbornosťou, osobnou motiváciou a angažovanosťou v tíme, zvýšiť spoločnosti obrat, zvýšiť počet nových zákazníkov a tiež obnoviť konkurenčnú výhodu.

Investícia do vašich spolupracovníkov, vášho tímu,  ostatných kolegov podporných oddelení a riadenia,  sa vám vráti cez rastúci úspech, formou vyšších tržieb a ziskov. Pozitívny vplyv, bude možné odpozorovať tiež na osobnej spokojnosti členov tímu a kvalite osobných vzťahov.

"Keď máte fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhnete."

- Tomáš Baťa

 Naplánujte si vlastný rozvojový plán ako BENEFIT pre seba i vaše okolie TU.

Od podlahy až ku hviezdam

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťate do budovania kvalitných vzťahov a rešpektu, podporujúc férové prostredie. Nachádzate radosť a uspokojenie v každodennej činnosti, ako v práci, tak v osobnom živote.

Forma:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

 • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
 • Prvky zážitkovej pedagogiky
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningami

Oblasti pôsobnosti

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • s hravými prvkami zážitkovej pedagogiky
 • aj prostredníctvom on-line médií

Tréningy sú tvorené na mieru, po predchádzajúcej konzultácii s objednávateľom a vedené zážitkovou formou. Všetky ďalšie témy a ich hĺbka, budú súvisieť s reálnym vývojom skupiny a skupinovej dynamiky a aktuálnych potrieb jednotlivcov. Nový rámec bude zadefinovaný po diskusii medzi objednávateľom a trénermi.

Vždy prihliadame na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 25 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • magický vplyv komunikácie na vzťahy
 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • učenie s pomocou metódy zážitkovej pedagogiky
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • profesionálne a etické vystupovanie

Tréningy, kurzy a školenia aj on-line

v oblasti soft a hard skills – pre vyšší, stredný i nižší manažment: Manažérske, špeciálne i administratívne zručnosti
Detail

 

Poradenstvo a odborné konzultácie

v pracovnej i osobnej sfére
Detail

 

PREMENA

Individuálny zážitkový beauty tréning: Ako sa dostať z miesta kde ste, tam, kde budete skutočne šťastní. Radikálna a odvážna premena z vnútra i z vonku.
Detail

 

Workshopy a prednášky aj on-line

konferencie, teambuildingové rozvojové aktivity.
Odborné | Motivačné | Zážitkové
Detail

Outplacement

Poskytujeme koučing, poradenstvo, tréning mäkkých a administratívnych zručností, podporu a pomoc pri hľadaní nového zamestnania
Detail

 

Pre ženy

Pre dámy kurzy biznis líčenia, dress code a image, prvé líčenia pre teenagerky + profesionálne fotenie
Detail

 

Koučing

so špecializáciou na: Biznis koučing (individuálny/tímový) | Kariérny koučing | Životný, partnerský koučing
Detail

 

Pracovné pohovory

Príprava z pohľadu personalistu/uchádzača v SJ, NJ, AJ
Detail

 

Biznis fotenie

firemné i súkromné fotenie profilov (manažment, zamestnanci, individuálne)
Detail

 

Úspech

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavate tak výhodu oproti svojmu okoliu.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Jack Welch: "Firma má len určité množstvo peňazí a manažérskeho času. Tí úspešní investujú tam, kde sa to najviac vypláca."

Trénujeme aj on-line F2F.

 

Už dnes sa pripravujeme na to, čo budete potrebovať zajtra.

[infobox icon=kt-icon-user size=28 style=kad-circle-iconclass iconbackground=#444444 color=#ffffff]

Posolstvo

Kľúčovým posolstvom našej spoločnosti, je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!

[/infobox]
[infobox icon=kt-icon-user size=28 style=kad-circle-iconclass iconbackground=#444444 color=#ffffff]

Prístup

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.

[/infobox]