Espiral - Sprievodca profesionálnym a osobnostným rozvojom

a zároveň odborný garant projektu PREMENA


AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB s vynoveným obsahom

Spýtajte sa prosím na to, čo Vás zaujíma, popis nemusí byť 100% aktuálny.
Ďakujeme za porozumenie.

Excelentné komunikačné zručnosti - Špeciálne manažérske zručnosti - Interpersonálne schopnosti

Rozvoj emočnej, sociálnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku, v rodine

Ste kvalifikovaný na konkrétnu prácu, spôsobilý viesť tím. Myslíte si, že máte nárok na povýšenie, pretože máte bohaté skúsenosti a vysoko rozvinuté technické schopnosti, takzvané hard skills?

Ukázalo sa, že aj keď sú tieto atribúty rozhodujúce pre váš profesionálny úspech, je nevyhnutné, aby ste mali aj vynikajúce ľudské zručnosti?

Human skills

Human skills (ľudské zručnosti), patria dnes k našej najdôležitejšej výbave. Soft skills (jemné zručnosti) už dnes nepostačujú!

Nepostačujú pri rozvíjaní našej osobnosti ani odbornosti. Soft skills, dnes už nie sú dosť pri budovaní silných tímov, pri rozvíjaní emočnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku, v rodine.

Human skills sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich Hard skills, čo sú odborné znalosti a zručnosti, či vysoko rozvinuté technické schopnosti.

Niekto, kto má silné ľudské schopnosti, sa ľahko orientuje vo vzťahoch, v životných situáciách, v obchode i v sociálnych médiách.

Osoba so silnými ľudskými schopnosťami ľahko zaujme svoje publikum, potenciálneho alebo súčasného zákazníka. Takáto osoba má neprehliadnuteľné - charizmatické správanie.

Okrem pôsobivého správania a charakteru, rozvíja svoju osobnostnú črtu, ktorú v pozitívnej psychológii označujeme GRIT, čím si zasluhuje prirodzený rešpekt a uznanie svojho okolia.

 • grit - vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky z dlhodobého hľadiska
Základným nástrojom rozvoja charakteru sú silné stránky človeka. Poďte ich s nami odhaliť a rozvíjať!
Budujme svoje silné stránky charakteru, svoj GRIT.
Vybudujme sebavedomú zdravú osobnosť!
Skupinovo i individuálne aj cez on-line médiá

Erika Feketová

 

Taktiež milujete seba-rozvoj a rozvoj ľudí okolo seba?

Obklopujete sa viac ľuďmi inšpiratívnymi, ktorí vás potiahnu hore, či ani nepremýšľate nad tým, s kým sa pravidelne stretávate a ako vám tieto osoby poprichádzali do cesty?

„Stávame sa totiž priemerom 5-tich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame“, povedal pred mnohými rokmi Jim Rohn, známy motivačný rečník a my s ním plne súhlasíme. Skúsenosti nám ukazujú, že naozaj nie je jedno, akými ľuďmi sa obklopujeme, apelujeme tým prioritne na hodnoty, ktorými sa títo ľudia reálne v živote riadia, ako žijú, či na sebe pracujú a kontinuálne sa vzdelávajú, alebo sa len tak pretĺkajú životom, so svojimi scenármi v hlave, ktoré môžu byť z veľkej väčšiny katastrofické, alebo inak deštruktívne.

 

UČIŤ SA | DOSAHOVAŤ | INŠPIROVAŤ

My vďaka vám každým dňom rastieme, spolu s vami, pre vás a kvôli vám, sa kontinuálne vzdelávame - učíme sa od expertov v odbore, od tých najlepších.

Lebo z vlastných skúseností vieme, že nie je možné charakterovo, vedomostne, ani na úrovní schopností a zručností stagnovať.

Buďto rastieme, alebo upadáme, nič medzi tým... a tiež to, že tréning robí majstra.

Svoju prácu vykonávame za každých okolností na  najvyššej možnej odbornej a etickej úrovni.

Na trhu sme s vami od roku 2011 a neustále inovujeme, tak, aby vzdelávanie bolo pre vás, našich klientov účinné, zábavné, jedinečné tak ako každý z vás jedinečný je!

Espiral je o rýchlosti, kompetentnosti, ľahkosti a radosti.

Toto je prostredie, v ktorom spolu tvoríme, pretvárame, budujeme a napredujeme, a to vždy spolu!

Zameriavame sa na jednotlivcov i tímy,  v oblasti podpory a rozvoja ľudského potenciálu

Moderný leadership, manažérske, komunikačné a špeciálne interpersonálne zručnosti.

Prostredníctvom rokmi, v praxi overovaných poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií a otvorených rozhovorov, rozvojových aktivít a neoddeliteľnej reflexie, dochádza k zážitkovému učeniu. Aktívnym trénovaním, osvojovaním si účinných nástrojov a stratégií, účastníci našich programov si rozvíjajú komunikačnú bdelosť a charizmu, zvyšujú svoju osobnú spokojnosť a motiváciu. Nadchýna ich nová podoba interakcie a efektivita spolupráce medzi svojimi kolegami, internými a externými klientmi. V prípade záujmu o témy z oblasti vedenia ľudí, obchodníckych tém, si posilňujú svoje komunikačné, riadiace, predajné a negociačné zručnosti.

Naše tréningy, sú plné obľúbených tém, pre načerpanie nového elánu a entuziazmu, ako v biznise, vo vrcholovom riadení, či v administratívnom manažmente, tak aplikovateľné v zdravotníctve, školstve i bežnom živote.

Rozvojové programy, individuálne i tímové koučingy, sú vysoko intenzívne a pretkané zážitkovými aktivitami, rozhodne žiadna vata. Zameriavame sa na to, čo potrebujete práve vy, čo vo vás potrebuje vybudovať vaša firma a začíname práve tam, kde sa aktuálne nachádzate.

Zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti pracovníkov

Našou špecializáciou je schopnosť vybudovať silnejšiu osobnosť jednotlivca í tímov a odbornosťou, osobnou motiváciou a angažovanosťou v tíme, zvýšiť spoločnosti obrat, zvýšiť počet nových zákazníkov a tiež obnoviť konkurenčnú výhodu.

Rozvojové programy zamerané na osobnosť a odbornosť

Investícia do vašich spolupracovníkov, vášho tímu,  ostatných kolegov podporných oddelení a riadenia,  sa vám vráti cez rastúci úspech, formou vyšších tržieb a ziskov. Pozitívny vplyv, bude možné odpozorovať tiež na osobnej spokojnosti členov tímu a kvalite osobných vzťahov.

"Keď máte fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhnete."

- Tomáš Baťa

 Naplánujte si vlastný rozvojový plán ako BENEFIT pre seba i vaše okolie TU.

Od podlahy až ku hviezdam

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov.

S ľahkosťou sa púšťate do budovania kvalitných vzťahov a rešpektu, podporujúc férové prostredie.

Nachádzate radosť a uspokojenie v každodennej činnosti, ako v práci, tak v osobnom živote.

Forma:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

 • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
 • Prvky zážitkovej pedagogiky
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningami

Oblasti pôsobnosti

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • s hravými prvkami zážitkovej pedagogiky
 • aj prostredníctvom on-line médií

Tréningy sú tvorené na mieru, po predchádzajúcej konzultácii s objednávateľom a vedené zážitkovou formou. Všetky ďalšie témy a ich hĺbka, budú súvisieť s reálnym vývojom skupiny a skupinovej dynamiky a aktuálnych potrieb jednotlivcov. Nový rámec bude zadefinovaný po diskusii medzi objednávateľom a trénermi.

Vždy prihliadame na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 25 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • magický vplyv komunikácie na vzťahy
 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • učenie s pomocou metódy zážitkovej pedagogiky
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • profesionálne a etické vystupovanie

Tréningy, kurzy a školenia aj on-line

v oblasti soft a hard skills – pre vyšší, stredný i nižší manažment: Manažérske, špeciálne i administratívne zručnosti
Detail

 

Poradenstvo a odborné konzultácie

v pracovnej i osobnej sfére
Detail

 

PREMENA

Individuálny zážitkový beauty tréning: Ako sa dostať z miesta kde ste, tam, kde budete skutočne šťastní. Radikálna a odvážna premena z vnútra i z vonku.
Detail

 

Workshopy a prednášky aj on-line

konferencie, teambuildingové rozvojové aktivity.
Odborné | Motivačné | Zážitkové
Detail

Outplacement

Poskytujeme koučing, poradenstvo, tréning mäkkých a administratívnych zručností, podporu a pomoc pri hľadaní nového zamestnania
Detail

 

Pre ženy

Pre dámy kurzy biznis líčenia, dress code a image, prvé líčenia pre teenagerky + profesionálne fotenie
Detail

 

Koučing

so špecializáciou na: Biznis koučing (individuálny/tímový) | Kariérny koučing | Životný, partnerský koučing
Detail

 

Pracovné pohovory

Príprava z pohľadu personalistu/uchádzača v SJ, NJ, AJ
Detail

 

Biznis fotenie

firemné i súkromné fotenie profilov (manažment, zamestnanci, individuálne)
Detail

 

Úspech

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavate tak výhodu oproti svojmu okoliu.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Jack Welch: "Firma má len určité množstvo peňazí a manažérskeho času. Tí úspešní investujú tam, kde sa to najviac vypláca."

Trénujeme aj on-line F2F.

 

Už dnes sa pripravujeme na to, čo budete potrebovať zajtra.

[infobox icon=kt-icon-user size=28 style=kad-circle-iconclass iconbackground=#444444 color=#ffffff]

Posolstvo

Kľúčovým posolstvom našej spoločnosti, je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!

[/infobox]
[infobox icon=kt-icon-user size=28 style=kad-circle-iconclass iconbackground=#444444 color=#ffffff]

Prístup

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.

[/infobox]