Espiral - Sprievodca osobnostným rastom

a zároveň garant pre projekt PREMENA

Interpersonálne zručnosti - Predajné zručnosti - Manažérske zručnosti - Špeciálne zručnosti

Individuálne/Skupinovo

 
Taktiež milujete seba-rozvoj a rozvoj ľudí okolo seba?

Obklopujete sa viac ľuďmi inšpiratívnymi, ktorí vás potiahnu hore, či ani nepremýšľate nad tým, s kým sa pravidelne stretávate a ako vám poprichádzali do cesty?

UČIŤ SA | DOSAHOVAŤ | INŠPIROVAŤ

My vďaka vám každým dňom rastieme, spolu s vami, pre vás a kvôli vám sa kontinuálne vzdelávame - učíme od tých najlepších.

A za to sme vám nesmierne vďační, lebo z vlastných skúseností vieme, že nie je možné vedomostne, ani na úrovní schopností a zručností stagnovať. Buďto rastieme, alebo upadáme, nič medzi tým... a tiež to, že tréning robí majstra.

Na trhu sme s vami od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby vzdelávanie bolo pre vás, našich klientov účinné, zábavné, jedinečné tak ako každý z vás jedinečný je!

Naše rozvojové programy, sú vysoko intenzívne a špecifické, rozhodne žiadna vata. Zameriavame sa na to, čo potrebujete práve vy, čo vo vás potrebuje vybudovať vaša firma a začíname práve tam, kde sa aktuálne nachádzate.

Zameriavame sa na rozvoj tímov, moderný leadership, manažérske, obchodnícke a špeciálne interpersonálne zručnosti

Prostredníctvom rokmi, v praxi overovaných poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, rozvojových aktivít a v neposlednom rade aktívnym trénovaním, osvojovaním si účinných nástrojov a stratégií, účastníci našich programov rozvíjajú svoju komunikačnú bdelosť, charizmu, riadiace, predajné zručnosti a zefektívňujú spoluprácu medzi svojimi kolegami, klientmi a obchodnými partnermi, vo svojich osobných vzťahoch.

Zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti pracovníkov, prostredníctvom tréningov mäkkých zručností,
zameraných na osobnosť a odbornosť

Našou špecializáciou je schopnosť vybudovať silnejšiu osobnosť jednotlivca í tímov a odbornosťou, osobnou motiváciou a angažovanosťou v tíme, zvýšiť spoločnosti obrat, zvýšiť počet nových zákazníkov a tiež obnoviť konkurenčnú výhodu.

Investícia do vašich spolupracovníkov, vášho tímu,  ostatných kolegov podporných oddelení a riadenia,  sa vám vráti cez rastúci úspech, formou vyšších tržieb a ziskov. Pozitívny vplyv, bude možné odpozorovať tiež na osobnej spokojnosti členov tímu a kvalite osobných vzťahov.

"Keď máte fokus na ľuďoch, úspechu a peniazom sa nevyhnete."

- Tomáš Baťa

 Naplánujte si vlastný rozvojový plán ako BENEFIT pre seba i vaše okolie TU.

Od podlahy až ku hviezdam

A nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťate do budovania kvalitných vzťahov a rešpektu, podporujúc férové prostredie. Nachádzate radosť a uspokojenie v každodennej činnosti, ako v práci, tak v osobnom živote.

Forma:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

  • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok
  • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
  • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
  • Prvky zážitkovej pedagogiky
  • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningami

Oblasti pôsobnosti

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:
• skupinovo i individuálne
• pre firmy i záujemcov širokej verejnosti

Tréningy sú tvorené na mieru, po predchádzajúcej konzultácii s objednávateľom. Všetky ďalšie témy a ich hĺbka, budú súvisieť s reálnym vývojom skupiny a skupinovej dynamiky a aktuálnych potrieb jednotlivcov. Nový rámec bude zadefinovaný po diskusii medzi objednávateľom a trénermi.

Vždy prihliadame na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 25 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

  • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
  • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
  • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
  • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
  • profesionálne a etické vystupovanie

Tréningy, kurzy a školenia

v oblasti soft a hard skills – pre vyšší, stredný i nižší manažment: Manažérske, špeciálne i administratívne zručnosti
Detail

Poradenstvo a konzultácie

v pracovnej i osobnej sfére
Detail

PREMENA

 20-hodinový individuálny zážitkový beauty tréning: Ako sa dostať z miesta kde ste, tam, kde budete skutočne šťastná...
Detail

Workshopy a prednášky

konferencie, teambuildingové rozvojové aktivity.
Odborné | Motivačné | Zážitkové
Detail

Outplacement

Poskytujeme koučing, poradenstvo, tréning mäkkých a administratívnych zručností, podporu a pomoc pri hľadaní nového zamestnania
Detail

Pre ženy

Pre dámy kurzy biznis líčenia, dress code, prvé líčenia pre teenagerky + profesionálne fotenie
Detail

Koučing

so špecializáciou na: Biznis koučing (individuálny/tímový) | Kariérny koučing | Životný, partnerský koučing
Detail

Pracovné pohovory

Príprava z pohľadu personalistu/uchádzača v SJ, NJ, AJ
Detail

Biznis fotenie

firemné fotenie (manažment, zamestnanci, individuálne)
Detail

Úspech

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavame výhodu oproti svojmu okoliu.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Jack Welch: "Firma má len určité množstvo peňazí a manažérskeho času. Tí úspešní investujú tam, kde sa to najviac vypláca."

Už dnes sa pripravujeme na to, čo budete potrebovať zajtra.

Posolstvo

Kľúčovým posolstvom našej spoločnosti, je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!

Prístup

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.