Koučing

Koučing je pre lepšie porozumenie - mentálny tréning, koučovací prístup, v ktorom ide o partnerský a rovnocenný vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným/i, slúžiaci na rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie klientových cieľov.

Kto nevie ktorou cestou by prišiel k moru, mal by si nájsť rieku ako sprievodcu.

 

Ide o štruktúrovaný a špecifický rozhovor, za účelom dosiahnutia výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na predstavy klienta a jeho jedinečnosť.
Koučing je metóda, ktorá skutočne podporuje dosiahnutie neobvyklých výsledkov vychádzajúcich z cieľov a následne akčných, strategických krokov, ktoré si koučovaný nastaví. Koučovanie pomáha preklenúť priepasť medzi tým kde sa koučovaný nachádza a kde si praje byť vo svojom osobnom a profesijnom živote, čo je ochotný pre dosiahnutie svojho cieľa urobiť.

Biznis - Kariérny - Životný a partnerský koučing

Biznis koučing (individuálny/tímový)

Koučovanie vrcholového manažmentu, strategické koučovanie

Výkonnostný koučing

Koučovanie vysoko-výkonnych tímov – pochopenie tímovej dynamiky a výkonu

Interpersonálne vzťahy

Work – life balance

Kariérny koučing

Transformačné rozhovory

Motivácia v pracovnom i osobnom živote

Sebauplatnenie, sebarealizácia – talenty a silné stránky

Work – life balance

Životný, partnerský koučing

Zmysel existencie, IKIGAI

Osobnostný a duševný rozvoj

Zdravý životný štýl a nastolenie rovnováhy

Vytváranie rovnováhy a obnovenie lásky v rodinnom systéme

Ponuka - koučing | Kontaktujte nás

 

Koučing - moderná rozvojová metóda

Táto metóda nám osvetľuje situácie, umožňuje uvidieť ich z iných uhlov pohľadu, ponúka možné riešenia aj náročných situácií a problémov v osobnej, pracovnej či finančnej, partnerskej, rodinnej oblasti, ai.

Pomáha nám pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché (najmä sami pred sebou) pomenovať slovami. Umožňuje nám uvidieť nové možnosti a postupy ako dosiahnuť naše ciele, znova získať schopnosť vlastnej motivácie, získať vnútorný pokoj, či iný želaný stav.

Ako kouč, formou motivačných a transformačných rozhovorov poskytujem podporu v bezpečnom prostredí, ponúkam nadšenie a potrebnú energiu, pomáham objavovať silné stránky, posilňovať tie oblasti, kde sa klient cíti slabší. Krok po kroku tak vybudovávame pevné zdravé sebavedomie. Keď je vôľa, aplikujeme i projekčné techniky a prácu s víziami.

Koučovaní potrebujú vnímať, že dosiahnutie cieľa si vyžaduje z ich strany skutočné nasadenie, čas, energiu a osobný záväzok (v prípade partnerského koučovania, či koučovania rodiny, úsilie o dosiahnutie cieľa na strane všetkých členov rodiny).

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, je tak ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne.

 

 

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Kto je to kouč?   |   Komu je koučing určený?   |   V čom môže byť kouč/koučing konkrétne nápomocný?   |   Ponuka - koučing

 

DOTAZNÍK

Som vhodný klient pre koučovanie?