Ceny aktuálnych tréningov, workshopov a školení sú uvedené pri konkrétnej aktivite.

Ak to nie je uvedené inak, ceny ďalších služieb sú nastavené nasledovne:

Tréningy interpersonálnych a manažérskych zručností

Tréningy garantované zameraním na: OSOBNOSŤ a ODBORNOSŤ

Cena pre individuálny prístup (One to One):
4-hodinový tréning/koučing: 289,-€/1 os/1 deň
1-dňový tréning: 439,-€/1 os/1 deň
3-5-dňový tréning: 351,-€/1 os/1 deň
6-dňový tréning a viac: 279,-€/1 os/1 deň

Cena pre účasť v skupinovom otvorenom tréningu do 6 os (orientačne):
1-dňový tréning: 289,-€/1 os/1 deň
2-dňový tréning: 247,-€/1 os/1 deň
3-dňový tréning a viac: 195,-€/1 os/1 deň

Cena pre účasť v skupinovom otvorenom tréningu do 12 os (orientačne):
1-dňový tréning:  233,-€/1 os/1 deň
2-dňový tréning:  197,-€/1 os/1 deň
3-dňový tréning a viac: 195,-€/1 os/1 deň

Cena a možnosti realizovania firemných (uzatvorených) tréningov, zážitkových workshopov tvorených na mieru:
Do 6 účastníkov  1.399,-€/1 deň
7-10 účastníkov  1.999,-€/1 deň
Nad 10 účastníkov, každý ďalší účastník + 119,-€  ... od 2.118,-€/1 deň

8h Tréningy obchodných a predajných zručností

Do 6 účastníkov  1.999,-€/1 deň
7-10 účastníkov  2.400,-€/1 deň
Nad 10 účastníkov, každý ďalší účastník + 119,-€  ... od 2.519,-€/1 deň

4h Workshop-y obchodných a predajných zručností

Do 6 účastníkov    999,-€/1/2 deň
7-10 účastníkov  1.200,-€/1/2 deň
Nad 10 účastníkov, každý ďalší účastník + 99,-€  ... od 1.299,-€/1/2 deň

Cena pre individuálne koučovanie kariérnych či životných rozhodnutí:
120,-€/90 min

Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.