Ceny aktuálnych tréningov, workshopov a školení sú uvedené pri konkrétnej aktivite.

Ak to nie je uvedené inak, ceny ďalších služieb sú nastavené nasledovne:

Cena pre individuálny prístup (One to One):
1-dňový tréning: 270,-€/1 os/1 deň
2-4-dňový tréning: 250,-€/1 os/1 deň
5-dňový tréning a viac: 200,-€/1 os/1 deň

Cena pre účasť v skupinovom otvorenom tréningu do 4 os. (orientačne):
1-dňový tréning: 200,-€/1 os/1 deň
2-dňový tréning: 180,-€/1 os/1 deň
3-dňový tréning a viac: 165,-€/1 os/1 deň

Cena a možnosti zrealizovania firemných (uzatvorených) tréningov, zážitkových workshopov, teambuildingov:
Do 6 účastníkov (165,-€/os/deň) max 990,-€/1 deň
7-10 účastníkov (145,-€/os/deň) max 1450,-€/1 deň
Nad 10 účastníkov  ... od 1400,-€/1 deň

Cena pre individuálne koučovanie kariérnych či životných rozhodnutí:
90,-€/90 min

Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.