SEBAKOUČING

SebakoučingDIZAJNÉROM
SVOJHO ŽIVOTA

SEBAKOUČING

Zmysluplný život aj bez kouča možný? Prečo nie?

Motivačný rečník vám povie – STAŇTE SA TVORCOM svojho života! A ja s ním dokážem súhlasiť. Avšak ako sa stať tvorcom, dizajnérom svojho života a skutočne nepredstierať radosť?

V motivačnej literatúre a v knihách o osobnostnom rozvoji sa dozviete, že by ste mali NÁJSŤ zmysel svojho života, POZNAŤ svoje PREČO, objaviť a ROZVINÚŤ svoj plný potenciál.

Nájdete v nich mnohé účinné návody a postupy, ako si zabezpečiť naplnený harmonický život a prežívať skutočné, udržateľné šťastie. Zafungovalo to mnohým!

 

Má to však jeden háčik

Nikto vám nepovie AKO, aby to zaručene fungovalo aj vám.
Nerozhodne čo vám bude dobre slúžiť. Pretože nevie, čo viete vy.

A možno si kladiete otázku, či to je možné dokázať aj bez kouča.

Ak nemávate stretnutia s mentálnym koučom, uplatnenie princípov sebakoučovania predstavuje alternatívnu formu prekonávania osobných a profesionálnych výziev. Sebakoučovanie je založené na predpoklade, že nikto nás nepozná lepšie ako my sami seba. Sme v skutočnosti jedinými expertmi na svoj vlastný život! 

Čoraz viac úspešných ľudí v súčasnosti považuje sebakoučovacie schopnosti za zásadný doplnok k svojmu súboru nástrojov osobnej produktivity. Pri správnej taktike a zdokonaľovaní sa, môžeme dosiahnuť osobné majstrovstvo v riešení problémov! Hoci externý koučing a sprevádzanie odborníkom stojí za to, nedá sa prehliadnuť výhoda, že sebakoučovanie je zadarmo! Chce to však sebadisciplínu k sebe a svojim záväzkom, schopnosť odolávať pohodlnosti ako aj prokrastinácii.

Sebakoučovanie je pre tých, ktorí sa neboja „zamakať“, chcú napredovať a svoje napredovanie chcú mať vo svojich rukách. Chcú venovať čas sebarozvoju. Ďalšou výhodou je, že sebakoučovanie môže byť rýchly proces. Potrebujete len seba a čas sami so sebou. Tento proces môžete nechať prebiehať tak rýchlo, ako vám to vyhovuje.

Čo je sebakoučovanie či self-coaching?

Aby sme boli na rovnakej vlne, pokúsim sa vám najprv objasniť čo je a čo nie je koučing. Ako to vnímam ja. Taktiež, čo je primárne prácou kouča.
Koučovanie je:
Koučovanie nie je:

Pre viac informácii môžete navštíviť záložku KOUČING.

Čo robí kouč?

Kouč sa vás opýta, čo chcete urobiť vy, aby ste sa tam dostali. Kladie silné otázky a pomocou nich, s využitím všetkých vašich vnútorných i vonkajších zdrojov, vám pomáha nájsť riešenia, ktoré sú pre vás ideálne.

Kouč vám pomôže uvidieť seba a svoj svet novými, mocnými spôsobmi, ktoré modelujú zmeny. Umožňuje vám objavovať, učiť sa a skúšať nové veci, meniť prekážky na poznanie a rozvíjať svoj potenciál.

Bude s vami pracovať tak, aby ste vedeli v živote naplno uplatniť svoje schopnosti a talenty a ďalej samostatne napredovať.

Kouč nie je nadriadený a ani podriadený vám, ako svojmu klientovi. Je to partner v komunikácii, ktorý pre vás vytvorí bezpečné prostredie pre zmeny, prevedie vás ťažkosťami a nedovolí vám prestať.

Pretože vás podporí v tom, aby ste si obľúbili sami seba a verili vo svoje schopnosti a silné stránky. Pomôže vám odkryť váš plný potenciál.

Sebakoučovanie je:

Koučovanie a sebakoučovanie môže byť pre každého obrovským prínosom pri spoznávaní svojho vnútorného sveta. Posuňte svoju kariéru, svoje podnikanie, svoj život na vyššiu úroveň.

Vaše "I CAN" je dôležitejšie ako vaše IQ.

Ak sa vám zdá, že niečo musíte zmeniť, tak vám garantujem, že sa vám to nezdá!

A teraz si predstavte SKUTOČNE NAPLNENÝ ŽIVOT

    • Je taký život o niečo viac uspokojivý? Viac zmysluplný?

    • Čo vám prináša najväčšiu radosť?

    • Čo vám prináša najhlbšie uspokojenie?

Preto môj TIP: Zvyknite si vyčleniť pre seba niekoľko súvislých hodín, pre začiatok 1-1,5 hodiny, ak budete unavení, doprajte si pauzu a k sebakoučovaniu sa vráťte až budete opäť čerství.

Ak nemáte súvislý časový priestor a hrozí, že budete vytrhávaní počas sústredenia sa, zvážte či neodložíte “Schôdzku sám/sama so sebou” na vhodnejší čas. Nemuselo by sa vám podariť zapremýšľať tak, aby vám to prinieslo hodnotu a dobrý pocit z bádania. Bdelá schôdzka samých so sebou, má nevyčísliteľnú hodnotu.

Pripravte si chutný nápoj a ak to máte radi, pustite si na podporu v premýšľaní hudbu. Môžete experimentovať s vonnými olejmi pre lepšiu koncentráciu, či relax.

A pustite sa do zmeny.

Avšak, mám tu aj jedno dôležité upozornenie!

Proces (seba)koučovania so sebou prináša reálnu “hrozbu”.

"Hrozí", že:

Zadosťučinením vám môže byť novozískaná odvaha a upevnenie vášho sebavedomia. Sebavedomie je alfou a omegou úspechu. Bez neho nie sme schopní podávať výkon na úrovni svojho skutočného potenciálu a možností.

 

Hrdinstvo je náročné, ale výsledky sú vynikajúce.

Každý máme schopnosť učiť sa. A to po celý život. Vždy, keď sa učíme od tých najlepších, keď študujeme knihy osobností všetkých dôb, kultivujeme svoju osobnosť. 

Stávame sa svojím osobným radcom, pričom využívame skúsenosti vnútorného učiteľa a vlastného lídra. Môžete byť pre seba koučom a stať sa hrdinom na svojej vlastnej ceste životom.

Ak chceme mať mimoriadnu kvalitu života, chce to robiť mimoriadne veci a mimoriadne zmýšľať. Nové príležitosti si vyžadujú, aby sme aj my boli noví. Chce to vybudovať si nové návyky. Zvyky riadia náš život a niektoré nám doslova vládnu, ovládajú nás.

Ktoré zvyky ovládajú vás? Ideálne by bolo vymeniť tie deštruktívne za tie, ktoré vás budú posilňovať a pomáhať budovať vašu identitu a rozvíjať potenciál. 

 

Buďte tvorcom. Staňte sa dizajnérom svojho života.

7 KROKOV ako sa to môže podariť:

Trénujte vďačnosť. Precvičujte súcit. Hovorte so sebou s láskou. Pracujte so svojim podvedomím a vytvárajte povedomie pozitívnych vecí vo vašom živote.

Krátkodobé i dlhodobé, rozdeľte ich na drobné. Vedzte, čo chcete a prečo to chcete. Vyvážte atraktívnu a ambicióznu víziu s konkrétnymi, merateľnými výsledkami toho, kým sa chcete stať, ako sa chcete cítiť, ako chcete myslieť, ako sa chcete mať.

Kontinuálny rast je dôležitý. Študujte a pochopte vedu. Chcete dosiahnuť zmenu? Poraďte sa s osobami, ktoré takúto zmenu vykonali. Nájdite si mentora. Naštudujte si cestu možností a neváhajte, vykročte! Urobíte prvý krok a ste v polovici cesty.

Pestujte každodenné návyky, postupy a rituály, ktoré vás dovedú k  zmene – pozdvihnite svoj život. Zaviažte sa k zmene a vytrvajte.

Praktizujte všímavosť. Študujte samých seba, svoje správanie a prežívanie. Sledujte svoj pokrok. Čo funguje? A čo nie? Prečo? Čo sú prekážky na ceste?

Odložte si energiu z úspechu vo svojom srdci, pre budúce využitie. A vypestujte si filozofiu, ktorá vám dovolí odmeňovať sa aj za proces, nie len za výsledok.

Ste priemerom piatich ľudí, s ktorými sa stretávate. Dbajte na to, kto má výhradné právo k nim patriť.

Negatívne pôsobenie vyvážte 5-timi pozitívnymi vplyvmi. Vytvorte si protilátky voči frflaniu, sebaľútosti a pocitom hanby.

Hľadajte sebauvedomenie a uplatňujte sebarozvoj. Zdieľajte úspech i neúspech so svojimi milovanými. Nie ste sami a určite nie ste jediní, kto sa takto cíti. Každý potrebuje podporu.

Dohodnite si so sebou schôdzku – tak, akoby schôdzku s koučom. Pravidelne, aspoň 1 hodinu v mesiaci (ideálne týždenne) si odpovedajte na kľúčové životné otázky. Náš život je iba tak kvalitný, aké kvalitné otázky si kladieme. Zažijete prínos vlastných riešení.

Buďte tu pre seba naozaj a svojmu životu dáte jasný SMER.

Ak pracujete na niečom vzrušujúcom, na čom vám naozaj záleží, nemusíte byť do toho tlačení. Vízia vás potiahne.

– Steve Jobs 

Že si hovoríte:

“Nie, nepracujem na ničom vzrušujúcom a tak veľmi by som chcel/a⁉️
alebo
“Áno, je to vzrušujúce na čom robím, ale je tam stále veľa ALE⁉️

A možno si kladiete otázky:

Ako si vybrať pre seba vhodné vzdelanie?

Ako si vybrať tú správnu vysokú školu? Chcete aby VŠ súvisela s tým, čo vás bude baviť robiť v živote, tomu rozumiem. A možno si na základe tejto voľby, ľahšie zvolíte maturitné predmety a semináre, v ktorých sa chcete pripravovať aj na prijímacie pohovory na VŠ. A možno ste v produktívnom veku a radi by ste sa rekvalifikovali.

Aký je môj životný zámer?

Čo chcem aby bolo zmyslom môjho života? Možno máte pocit, že do teraz ste nežili svoj život, ale život, ktorým vás smerovali, i keď s tým najlepším úmyslom, vaši rodičia. Cítite sa ako robot, ktorý síce všetko zvláda bezchybne, no aj bez citu a bez radosti. A radi by ste prišli na to, čo je to, čo skutočne chcete robiť, na čo máte talenty a mohlo by vás to baviť a napĺňať.

Žijem šťastný a naplnený život?

Niekedy nevieme, ako veľmi sme spokojní a šťastní, kým neprídeme na to, napríklad, že už šťastní sme. A že dokonca jediný, od koho potrebujeme aby rešpektoval naše individuálne potreby na ceste k sebe samým, sme my sami. Že všetci ostatní to následne akceptujú.

To všetko sú témy na (seba)koučovanie.
Skúste si položiť a zodpovedať tieto 2 otázky:

V ktorej oblasti sa cítim uväznený/á?

Čo predstavuje prvú mrežu, ktorú by som chcel/a odpíliť?

Prineste svoju vášeň svetu. Vášeň je vašou hybnou silou.Ak túžite pozdvihnúť svoj život a stať sa tou najlepšou verziou seba, tak tu je 5 krokov, ako na to:

DAJTE SI JASNÝ ZÁMER, AKO SA CHCETE CÍTIŤ
SLOBODNE SA ROZHODNITE TENTO ZÁMER NAPLNIŤ
NAPÍŠTE SI PLÁN, AKO K TOMUTO ZÁMERU PRÍSŤ
UROBTE PRVÝ BOD Z TOHTO PLÁNU
POKRAČUJTE TÝMTO SPÔSOBOM, AŽ KÝM JE ZÁMER NAPLNENÝ

„Tajomstvom dosiahnutia pokroku je začať.“

– Mark Twain

(Seba)koučovanie a jeho tvorivé formy (seba)sprevádzania

Stále nevidíte pokrok, v ktorý ste dúfali?

Ja to nedávam!

Zavolajte dobrému priateľovi alebo si dohodnite schôdzku s profesionálom. Hovorte s iným človekom a zdôverte sa.
Získajte pomoc!