Obchod

Zrelá tímová komunikácia (3 DNI)

1.998 

Miesto: Bratislava, počet účastníkov: 6  

Dátum: 26.6 – 28.6.2024 Čas: 9:00 – 17:30 hod

(Vypredané)

Dostupné na objednávku

Dostupné na objednávku

Zdieľať:

Zrelá tímová komunikácia

Počúvanie s porozumením, rozhovor s cieľom komunikovať efektívne, motivačne a presvedčivo.

Čo si myslíte, aké kompetencie rozvíjajú lídri budúcnosti?

Intuitívne vieme, že komunikácia je základným faktorom pre skupinu ľudí, ktorí spoločne pracujú alebo sa inak usilujú o dosahovanie spoločných cieľov.

Poskytuje spätnú väzbu a informáciu o tom, ako dobre každý člen tímu počúva, podporuje motiváciu, zapájanie a kreativitu ostatných a prispieva v diskusii o náročných či citlivých témach. Vplýva na vzťah dôvery s interným i externým klientom.

„Všetci radi veríme tomu, že problém spočíva v druhých ľuďoch. Dáva nám to pocit, že konáme správne, a že my sami nemusíme nič meniť.”

–  Sir John Whitmore, zakladateľ moderného koučovania

Ak existuje jedna kľúčová vec, na ktorej sú postavené súdržné a vysoko výkonné tímy, je to skutočne zrelá tímová komunikácia.

Nezáleží na tom, aká prevratná je vaša technológia alebo akú veľkolepú víziu firmy máte. Totiž, ak váš tím nekomunikuje dobre, máte vážny problém, ktorý vás na ceste za cieľmi opakovane zabrzdí a váš tím oslabí.

Pomôžeme vám objaviť kľúč ako na zrelý, teda silnejší a angažovanejší tím?

 

Čo získate a čo si osvojíte:

Týmto energickým, tréningovým rozvojovým programom sa zameriame na esenciálne najdôležitejšie komunikačné zručnosti, potrebné pre náročné a konkurencieschopné pracovné prostredie dneška. Témy zaslúžene patria do kontinuálneho sebarozvoja.

 1. Úcta a rešpekt prostredníctvom zručnosti aktívneho počúvania: skutočným záujmom o komunikačného partnera, bdelým počúvaním na 4 úrovniach a navodením súladu vo vzťahu, sa naučíte vyjadrovať druhému ako i sebe – úctu a rešpekt.

 2. Zlepšenie komunikácie: osvojíte si zručnosť pozývať spolupracovníkov do diskusie a spolurozhodovania, nabádať členov tímu, aby zdieľali svoje myšlienky a nápady. Významne to môže pomôcť vytvoriť otvorené pracovné prostredie a tvorivú spoluprácu.

 3. Vytváranie tímového ducha a povzbudzovanie tímovej práce: posilníte pocit jednoty a spolupatričnosti v tíme. Vnímanie, že na názore každého záleží, povzbudzuje členov tímu k angažovanému prístupu. Členom tímu to môže pripomenúť dôležitosť prispievania v tímovej práci a spolupráce pri dosahovaní spoločných cieľov a úspechu.

 4. Podpora tímovej identity: môže pomôcť objaviť kto kým naozaj je a vytvoriť spoločnú identitu a zmysel pre tím. Zameraním sa na spoločné ciele a hodnoty, sa členovia tímu budú cítiť viac prepojení a zaangažovaní do úspechu tímu.

 5. Nastavenie pozitívnej atmosféry: žičlivá atmosféra stretnutia, v ktorej každý vníma svoje významné miesto prinášajúc individuálnu angažovanosť, zdôrazní magickú prestíž byť súčasťou tímu a tímovej práce. Aj jednotlivec tak môže prispieť k produktívnejšiemu a príjemnejšiemu pracovnému prostrediu.

 6. Posilnenie morálky: Citáty môžu byť skvelým spôsobom, ako zdvihnúť náladu členom tímu a pomôcť im cítiť sa pozitívnejšie a motivovanejšie. Zdieľaním povzbudzujúcich a inšpiratívnych citátov môžete pomôcť zvýšiť morálku a zlepšiť súdržnosť tímu.

Tréning je zo série tréningov: Vodcovské a ľudské zručnosti budúcnosti (Leadership & Human skills for The Future)

 

Agenda:

1. DEŇ: (Aktívne) Počúvanie s porozumením, bdelá prítomnosť v rozhovore 
 • Aktívne trénovanie počúvania v praxi
 • Počúvanie a vnímanie potrieb, emócií partnera v komunikácii a zmyslu hovoreného
 • Aktívne počúvanie ako neodmysliteľná súčasť motivačných, rovojových (zásadných), koučovacích rozhovorov a mentoringu – rozvíja kreativitu a inovatívne riešenie
2. DEŇ: Vedenie motivačných rozhovorov
 • Rozvoj zručností vedenia motivačných rozhovorov
 • Budovanie vzťahu a navodenie tvorivej spolupráce
 • Vedenie rozhovorov s uplatnením partnerského prístupu
 • Ako sa celostne pripraviť na motivačný rozhovor, hodnotiaci pohovor (obe strany)
3. DEŇ: Radikálna otvorenosť – účinná spätná väzba
 • Príprava – vedenie – riadenie radikálne otvorených rozhovorov

 • Zásady dávania spätnej väzby, ktorá reálne navodzuje zmenu správania a konania, pomáha jednotlivcovi i tímu napredovať 
 • Technológia vedenia zásadných rozhovorov (náročné témy)
 • Blesková spätná väzba, platná ako pri pozitívnej (dávanie ocenenia), tak rozvojovej = konštruktívnej spätnej väzbe (vytýkanie) 

 


Forma a rozsah

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe
80% prax : 20% teória
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky iba funkčných techník a stratégií, s následným praktickým trénovaním – pred všetkými, vo dvojiciach, v triádach. Často krát aj pred kamerou a v žiari reflektorov. Bude to zábava.
 • Poznatky z behaviorálnych vied a neurovied
 • Aktivity obsahujúce prvky zážitkovej pedagogiky, hravé aktivity, inštruktážne videá, prezentácie
 • Využijeme tiež dary osobnej projekcie cez rozvojové, koučovacie inšpiratívne nástroje
Rozsah:
 • 3 DNI idúce naraz za sebou
 • 1+1+1 DEŇ (rozostup 2-4 týždne, iba pri tréningu na objednávku) + Zoom konzultácia p.p.
  • Počas voľných dní si zadáme úlohy a zadania pre efektívnejšie osvojenie si naučeného v praxi. S možnosťou online konzultácie v priebehu so mnou.
Alternatíva na objednávku: Individuálne/skupinovo 
 • Individuálny prístup 1:1 (Len Vy a Ja, Vaša lektorka)
 • Skupina/tím (uzatvorená skupina, firemný tréning na objednávku)
 • Tréning pripravujeme aj do verzie online kurzu

Viac o tréningu:

Tréning je prepletený hravými aktivitami a cvičeniami, ktoré vám viac dané komunikačné zručnosti zvedomia a s ľahkosťou vybudujú od aktívneho počúvania až po využívanie sily bystrých otázok a používanie jazyka, ktorý zapája ostatných do komunikácie a spolupráce win:win.

S takto vyskladaným obsahom tréningu podporíme budovanie silného, zrelého ducha tímu, osobnú zodpovednosť a angažovanosť. Pomôže k získaniu bleskového sebavedomia aj v záťaži, k emočnej regulácie, odolnosti a budovaniu osobnej charizmy.

Naučíte sa komunikačný model a techniky, ktoré vám umožnia komunikovať jasnejšie, sebavedomejšie a efektívnejšie interne i s klientmi v profesionálnej sfére, s presahom do osobného života.

Získate schopnosť s väčšou ľahkosťou vytvárať rapport (blízkosť a pocit bezpečia) a budovať kvalitné vzťahy, zlepšovať svoju celkovú komunikáciu s ostatnými aj v prípade náročných, konfliktných tém.

Pravdepodobne poznáme aj ľudí, ktorí sú majstri v riadení svojich emócií. V stresových situáciách sa nehnevajú. Namiesto toho majú schopnosť pozrieť sa na problém a pokojne nájsť riešenie. Sú vynikajúcimi lídrami trhu, počúvajú svoj tím, potreby svojho klienta a vedia, kedy dôverovať svojej intuícii. Bez ohľadu na svoje silné stránky sú však zvyčajne ochotní pozrieť sa na seba úprimne. Kritiku berú dobre a vedia, kedy ju použiť na zlepšenie svojho výkonu.

Takíto ľudia majú vysoký stupeň emocionálnej inteligencie (EQ). Poznajú sa veľmi dobre a sú tiež schopní cítiť emocionálne potreby druhých. Toto a mnohé iné, môže byť témou v budúcnosti. Už týmto tréningom získate aj v EQ slušný základ.

Teším sa na spoločný rozvoj.


Cena je uvedená s DPH a zahŕňa:
 • Koučku a mentorku k dispozícii počas 1 mesiaca po skončení rozvojového programu, s možnosťou uplatnenia zDARma Individuálny mentoring 90 min online – ZOOM/ Telefón/ E-mail
 • Bohaté študijné materiály a online podklady ku kontinuálnemu seba-rozvoju
 • Občerstvenie a teplý obed vždy počas celodenných osobných stretnutí
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom rozvojovom programe

Mentoring | Professional Training & Executive Coaching to Accelerate Leadership Development
Budujeme silných komunikačných lídrov, aj 1:1 
Pomáhame vytvárať moderné súdržné tímy 
Vedieme firmy k úspechu

Rozvojový program, ktorého obsah bude tvorený na mieru a aktuálne prispôsobovaný témam a potrebám, ktoré budú pálčivé.
ZVLÁDNITE BRAVÚRNE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA.

NÁJDIME SPOLU RIEŠENIA, KTORÉ BUDÚ VYHOVOVAŤ VÁŠMU ČASU, VÁŠMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU AJ VÁŠMU ROZPOČTU.

Akú skúsenosť majú naši klienti?
Referencie

 

Recenzie

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zrelá tímová komunikácia (3 DNI)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *