Obchod

Vodcovské zručnosti pre nových lídrov (3+1 DEŇ)

2.398 

Miesto: Bratislava, počet účastníkov: 6 

Dátum: 22. – 24.5.2024 (3 DNI), a Follow-up: 20.6.2024  Čas: 9:00 – 17:30h

6 na sklade

6 na sklade

Zdieľať:

Vodcovské zručnosti pre nových lídrov

Tréning je zameraný na to, aby vám pomohol získať lepšie pochopenie toho, ako sa stať inšpiratívnym, efektívnym a vplyvným lídrom v rámci svojho tímu alebo organizácie. Aby ste mohli dosiahnuť autonómne vedenie.

Pod termínom “autonómne vedenie” v kontexte vodcovstva, si môžete predstaviť lídra, manažéra, ktorý používa uvoľnenú, otvorenú, pružnú a empatickú metódu riadenia svojho tímu.

Uvoľnené vedenie zahŕňa dôveru vo svoj tím a rozvíjanie schopností jednotlivcov pre spoluprácu v tímoch. Autonómny líder s autonómnym vedením zapája členov tímu do rozhodovacieho procesu a umožňuje im mať vplyv na to, ako sú veci riadené. 

Neustále hodnotí výsledky, oceňuje a poskytuje otvorenú rozvojovú spätnú väzbu svojim ľuďom. Motivuje ich. Poskytuje im dostatok priestoru a voľnosti na to, aby mohli vytvárať kreatívne riešenia, preberať zodpovednosť za svoje úlohy a svoje rozhodnutia.

Tento prístup situačného, flexibilného vedenia, môže významne prispievať k rozvíjaniu talentov, zvýšeniu produktivity a angažovanosti v tíme. To sú potom zrelé tímy, ktoré sú pripravené na fungovanie v slobodnej firme, v Teal organizáciách.

“Spoločne tvoríme slobodu a úspech.”

Vodcovské zručnosti pre nových lídrov

 

Pomôžeme vás vybudovať pre vysnívanú pozíciu?

Chcete posilniť svoje kompetencie lídra, nasledovania-hodného vodcu?

Radi by ste sa stali strategickým vodcom, ktorý druhých inšpiruje, nadchýna a s ľahkosťou vedie k osobným i tímovým cieľom?

Potom práve pre vás je pripravený tento intenzívny a interaktívny rozvojový program, s ambíciou postupne u vás vybudovať excelentné líderske kompetencie a zručnosti 21. storočia.

Objavte silu inšpiratívneho vodcovstva budúcnosti.  

Tréning je zo série tréningov: Leadership for the future

 

Čo získate a čo si osvojíte:

Týmto energickým, tréningovým rozvojovým programom sa zameriame na esenciálne najdôležitejšie zručnosti lídra, potrebné pre náročné a konkurencieschopné pracovné prostredie dneška.

Tréning je zameraný na rozvoj sebavedomej, vyrovnanej osobnosti.

 1. Rozviniete si pokročilú komunikáciu, schopnosť aktívne počúvať, vybudujete charizmu a nevyhnutné zručnosti lídra.
 2. S ľahkosťou odhadnete osobnosť, rozpoznáte hodnotové kritériá a potreby druhých ľudí. Budete pevní, aj v záťažových situáciách budete účinnou oporou.
 3. Zvýšite svoj vplyv, schopnosť (seba)motivácie a zefektívnite spoluprácu medzi svojimi kolegami, s internými i externými klientmi a partnermi.
 4. Porozumiete vnútorným motivačným stratégiám svojim a svojich spolupracovníkov, klientov, vo vzťahoch všeobecne, čo vám umožní hovoriť ich vlastným jazykom.
  Následne svojou vplyvnou komunikáciou zabezpečíte, že hovorené bude mať žiadúci účinok na druhých ľudí.
 5. Aplikovaním účinných metód a poznatkov zo socio-neurovied, praxou overovanými psychologickými postupmi a rozvojovými aktivitami, podporíme vaše sebapoznanie a sebauvedomenie, pomôžeme rozvinúť vašu emočnú kompetenciu.
 6. Objavíte a rozviniete svoje talenty, silné stránky a vodcovské kompetencie, na ktorých budete môcť ďalej stavať.
 7. Osvojíte si množstvo funkčných nástrojov, metód a stratégií, ktoré vám poslúžia pri práci s jednotlivcami i v tíme.

Získate dôveru, prirodzený rešpekt a schopnosť lepšie viesť jednotlivcov i koordinovať celý tím, dosahovať individuálne i tímové ciele oveľa jednoduchšie.

A to vďaka 20-tim kľúčom, ktoré si prezradíme v 4 krokoch:

Krok 1: Ako si ako nový líder vybudovať dôveru a rešpekt 

Krok 2: Rozvíjanie a upevňovanie dôvery a rešpektu – Ďalší krok na ceste nového lídra

Krok 3: Strategické kroky pre lídra s víziou

Krok 4: Transformácia líderského prístupu – Revolučné stratégie pre lídrov novej éry

Trh sa navždy zmenil a my vám pomôžeme osvojiť si princípy premýšľania veľkých lídrov, mysliteľov a využívania účinných  stratégií.

Témy zaslúžene patria do kontinuálneho sebarozvoja.

Tréning má 3 dni + 1 deň Follo-up zDARma
Agenda:
1) (Aktívne) Počúvanie s porozumením, vnímaním potrieb a emócií klienta interného/externého
 • Aktívne trénovanie počúvania v praxi 
 • Počúvanie a vnímanie potrieb, emócií partnera v komunikácii a zmyslu hovoreného
 • Aktívne počúvanie ako neodmysliteľná súčasť motivačných, rozvojových (zásadných), koučovacích rozhovorov a mentoringu – rozvíja kreativitu a inovatívne riešenie
2) Profilovanie osobnosti pokročilo = Alchýmia líderstva budúcnosti
 • 4 archetypy podľa C.G. Junga a 10 komunikačných profilov vnútornej motivácie, ktoré sa prejavujú v reči a správaní človeka – Tak ako myslíme, tak hovoríme
  • Naučíte sa ako sa prejavujú a ako fungujú jednotlivé vzorce, podľa ktorých premýšľame a rozhodujeme sa
  • Získate schopnosť dekódovať spúšťače motivácie, vzorce produktivity a predvídať tak správanie človeka
  • Dokážete účinne nadviazať vzťah dôvery, vplývať na angažovanosť a rozhodnutia, na motiváciu svoju i druhých
 • Princípy a stratégie uplatníte pri vedení hodnotiacich motivačných pohovorov
 • Výberové pohovory si budete užívať – zaručene úspešný nábor na 1. pokus
3) Misia, vízia, poslanie – schopnosť individuálnej práce so sebou a svojim tímom
 • Strategický líder, líder trhu pozná potreby a správanie svojho spolupracovníka i svojho ideálneho klienta a prináša do vzťahu úžitok
 • Líder má jasno v tom, čo je ich misiou – víziou a komunikuje to tímu, napríklad:
  • Misia: Našou misiou je priniesť klientom najvyššiu kvalitu a spokojnosť s našimi službami a produktami
  • Vízia: Chceme sa stať vedúcim predajcom v našej oblasti a šíriť naše podnikanie do celého sveta
  • Poslanie: Zameriavame sa na poskytnutie jedinečných a kvalitných výrobkov s rýchlym a kompetentným servisom, aby sme zabezpečili maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Navrhujeme praktické a moderné riešenia pre každodenný život. Pracujeme s najlepšími materiálmi a snívame o tom, aby naše produkty priniesli každodenné pohodlie a uspokojenie všetkým našim klientom. Zameriavame sa na budovanie dlhodobých partnerstiev s našimi dodávateľmi a zákazníkmi

A ako to máte vy? Žijete svoju Misiu – Víziu? Ako často misiu a víziu od vás počujú vaši kolegovia? Vnímajú ju vaši zákazníci a dodávatelia? Žijete ju denne? Ako veľmi v tom máte jasno: Čo je vašou osobnou misiou – víziou a aké je tam prepojenie s tou firemnou?

 • Pomenujete si svoju osobnú misiu a víziu a nájdete prepojenie s tou firemnou
4) IKIGAI, japonský koncept ako vynikať v chuti do života
 • Osvojíte si jedinečnú metodológiu – ako funkčne odkryť svoj plný potenciál, objaviť cestu a spôsob ako vynikať v tom kto ste, čo sú vaše ciele a prečo

IKIGAI nie je len o hľadaní zmyslu života, ale aj o tom, ako dokážeme vytvoriť hodnotu pre svojich zákazníkov (externých/interných). Keď poznáme nášho zákazníka a jeho potreby, vieme zamerať svoje služby alebo produkty tak, aby sme boli pre neho transparentní a správnou voľbou keď ide o naplnenie jeho potrieb.

Spoločnosť, ktorá má v popredí koncept IKIGAI, je otvorená a extrémne skúsená v mnohých aspektoch svojho biznisu. Je zameraná na poskytovanie kvalitných a hodnotu-prinášajúcich služieb. Ako aj na to, aby pre svojich zákazníkov boli spoľahlivým a stabilným partnerom.

Podobne ako v živote, aj v biznise je kľúčom porozumieť, čo nás robí šťastnými a ako dokážeme byť pre iných užitoční. Vďaka tomu sa nám podarí prepojiť to, čo robíme s tým, čo je prospešné pre nás a našich zákazníkov.

Vďaka konceptu IKIGAI dokážeme nájsť miesto, kde sa stretáva naša vášeň, schopnosti, hodnoty a potreby nášho okolia. To je miesto, kde sa dokážeme v živote a v biznise cítiť naplnení a a skutočne spokojní.

+ 1 deň Follow-up zDARma (20.6.2024)

Follow-up nasleduje 1 mesiac po dokončení tréningu. Zahŕňa ohliadnutie sa za obdobím, ako sa vám darilo experimentovať s novými vedomosťami a zručnosťami. Pretrénujeme si, poskytneme si spätnú väzbu, dáme si ďalší mentoring a podporu podľa potreby.

Je to dôležitý nástroj na posilnenie a zabezpečenie trvalých výsledkov z tréningu. A je bonusom k tréningu, ktorý vám prinesie vysokú pridanú hodnotu.

Čo ďalšie vám Follow-up prinesie?

 • perfektne si oddýchnete a načerpáte energiu do ďalších dní, týždňov a mesiacov
 • stretnete svojich “spolužiakov” z tréningu
 • zmobilizujete v sebe nové stratégie a motivácie, ktoré vám pomôžu napredovať prirodzenejšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým

Forma a rozsah
Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe
80% prax : 20% teória

Ako prvé, prídeme na to, ktoré témy a oblasti u vás postačí podporiť a rozvinúť a akú oblasť si potrebuje osvojiť ako novú zručnosť. Ako? Prostredníctvom funkčných stratégií a inovatívnych techník premýšľania aplikovaných v našich diskusiách.

Dostanete:
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky iba funkčných techník a stratégií, s následným praktickým trénovaním – pred všetkými, vo dvojiciach, v triádach. Často krát aj pred kamerou, v žiari reflektorov. Bude to zábava.
 • Poznatky z behaviorálnych vied a neurovied
 • Aktivity obsahujúce prvky zážitkovej pedagogiky, hravé aktivity, inštruktážne videá, prezentácie
 • Využijeme tiež dary osobnej projekcie cez rozvojové, koučovacie inšpiratívne nástroje

Rozsah:
 • 3 DNI idúce naraz za sebou
 • 1+1+1 DEŇ (rozostup 2-4 týždne, iba pri tréningu na objednávku) + Zoom konzultácia p.p.
  • Počas voľných dní si zadáme úlohy a zadania pre efektívnejšie osvojenie si naučeného v praxi. S možnosťou online konzultácie v priebehu so mnou.
Cena je uvedená s DPH a zahŕňa:

 • Koučka a mentorka je pre vás k dispozícii počas 1 mesiaca po skončení rozvojového programu, s možnosťou konzultovať 90 min online – ZOOM / E-mail / telefón
 • Bohaté študijné materiály a online podklady ku kontinuálnemu seba-rozvoju
 • Občerstvenie a teplý obed vždy počas celodenných osobných stretnutí
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom rozvojovom programe

Ďalší mentoring, tréning, by rozsahovo závisel od počtu tém a hĺbky ponoru. Podľa toho čo budete potrebovať vytrénovať ďalej. Pokračovanie býva vecou koučovania, konzultácií a individuálnej dohody, aké témy sa prípadne stanú obsahom ďalšieho osobného a odborného rozvoja.

Mentoring | Professional Training & Executive Coaching to Accelerate Leadership Development

Budujeme silných komunikačných lídrov, aj 1:1 
Pomáhame vytvárať moderné súdržné tímy 
Vedieme firmy k úspechu
Alternatíva: individuálne / skupinovo

 • Individuálny prístup 1:1 (Len Vy a Vaša osobná mentorka)
 • Skupinovo (otvorená skupina pre verejnosť, ako táto ponuka)
 • Skupinovo (uzatvorená skupina, firemný tréning na objednávku)
 • Tréning pripravujeme aj do verzie online kurzu

Teším sa na spoločný rozvoj.


 
Spoznajte rozvojový program, ktorého obsah bude tvorený na mieru a aktuálne prispôsobovaný témam a potrebám účastníkov.
ZVLÁDNITE BRAVÚRNE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA.

NÁJDIME SPOLU RIEŠENIA, KTORÉ BUDÚ VYHOVOVAŤ VÁŠMU ČASU, VÁŠMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU AJ VÁŠMU ROZPOČTU.

Akú skúsenosť majú naši klienti?
Referencie

 

Recenzie

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vodcovské zručnosti pre nových lídrov (3+1 DEŇ)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *