Obchod

Profesionálna asistentka • pokročilo (4 DNI)

1.950 

Miesto: Bratislava, počet miest: 0

Adresa: ESPIRAL, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, 3. poschodie

Dátum: 12.-15.12.2023; Čas: 9:00 – 17:30 (vypredané)

Dostupné na objednávku

Dostupné na objednávku

Zdieľať:

Profesionálna asistentka – inšpiratívny člen tímu

Intenzívny rozvojový program s ambíciou vybudovať excelentné kompetencie a zručnosti “pravej ruky” manažéra. 
Pomôžeme vás vybudovať pre vysnívanú pozíciu?

Pri knihách a filmoch väčšinou platí pravidlo: “Najskôr kniha, potom film.” Akú máte skúsenosť vy? Ako ste to mali vo svojej pozícii?

Najprv vás vybudovali, podporili vzdelaním a následne ste prevzali rolu so všetkými kompetenciami a zodpovednosťami, ktoré jej prislúchajú? Predstavujem si, že ste sa museli cítiť sebaisto. Že od prvých dní ste predviedli svoju najlepšiu “jazdu”. Excelovali ste a žiarili na pracovisku ako hviezda.

Ak aj nie, ak to presne takto nebolo, tak nezúfajte. Ak ste boli hodení do vody plávať, rýchlo sa adaptovať a začať fungovať najlepšie ako viete s tým čo máte, tak ste na tom, ako sme boli mnohí.

Je to v poriadku, všetko má svoje plusy a mínusy. Rozhodne vás to v niečom zocelilo, v niečom zrýchlilo a v niečom možno aj nie. Domnievam sa, že dnes sami máte tak veľké množstvo skúsenosti z praxe, že by bolo obsahovo na knihu.

A tiež si myslím, že každému sa raz za čas hodí dostať takú dobrú injekciu plnú inšpirácií, nových trendov a funkčných stratégií. Opäť roztočiť v sebe špirálu vášne a entuziazmu pre to, čo robíme. Na druhej strane, je faktom, že informácie a vedomosti starnú. Aj dnešné naše vedomosti, budú mať o 15-20 rokov 1%-nú hodnotu oproti súčasnosti. Riešením je neustály seba rozvoj a špecializácia. Dnes jedinou istotou na trhu práce, je hodnota našej hlavy.

Ak to máte rovnako, rada by som vás pozvala na cestu k majstrovstvu.

Práve pre vás je pripravený tento intenzívny a interaktívny rozvojový program, pre pokročilých. Tréning je určený pre profesionálne asistentky a office manažérov z praxe. Rozšírime si znalosti a podporíme zručnosti z oblastí Vplyvnej Komunikácie, EQ, Etikety, Agility a Produktivity, v neposlednom rade inšpiratívneho vedenia ľudí.

Interaktívny tréning zameraný na rozvoj sebavedomej, vyrovnanej osobnosti v administratívnom manažmente.
Tréning je zo série tréningov: Human skills for the future

Ako prvé, prídeme na to, ktoré témy a oblasti u vás postačí podporiť a rozvinúť a akú oblasť si potrebujete osvojiť ako novú zručnosť, extrémne potrebnú pre súčasnú, prípadne vysnívanú rolu.

Ako? Prostredníctvom funkčných stratégií, psychodiagnostických metód a inovatívnych techník premýšľania, aplikovaných v našich diskusiách. Taktiež koučovaním.

Čo je cieľom?
 • Pracovné povinnosti a udalosti organizovať proaktívne, efektívne, bez stresu a s istotou
 • Osvojiť si nové účinné stratégie pre pôsobivú komunikáciu, posilnenie autentickosti vo vystupovaní, verbálnom i neverbálnom prejave
 • Zdokonaliť organizačné zručností, ovládnuť stres manažment, s cieľom dosahovať výnimočné požadované výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére
 • Podporiť sebapoznanie a angažovanosť v dosahovaní ambicióznych cieľov objavením talentov, silných stránok a kompetencií u vás ako profesionála. A na tom budeme stavať

To všetko a oveľa viac, s prihliadaním na špecifiká práce v organizácii, ako i osobnostný potenciál účastníkov tréningu individuálne.

Umožní vám to zladiť sa so strategickými víziami spoločnosti a dosahovať individuálne i tímové ciele oveľa jednoduchšie.
Pomôžem vám vybudovať si silnejšiu osobnosť, podporíme vašu odbornosť asistentky.

Profesionálna asistentka – inšpiratívny člen tímu

Agenda:
1) PROFILOVANIE OSOBNOSTI – POKROČILÁ TYPOLÓGIA V PRAXI
Cieľom je vycibriť schopnosť sebamotivácie a motivácie druhých, nadobudnúť presvedčivú komunikáciu.

Ako asistentka zväčša nemáte plné kompetencie manažéra a tak pre podporu angažovanosti ideálne viete uplatňovať:

 • koučovací prístup, kedy formou otázok inšpirujete k premýšľaniu a nachádzaniu riešení
 • vedenie motivačných rozhovorov
 • psychológiu a poznatky moderných socio-neurovied

Profilovanie osobnosti pomocou profilu komunikácie a správania

Všimli ste si, že moderné psycho-diagnostiky majú tendenciu označovať ľudí, akoby “vždy” mali jednu alebo druhú vlastnosť? Akoby ľudia boli introverti alebo extroverti? Zameraní boli na ľudí alebo na úlohy? Boli viac analytické typy, podporujúce, direktívne alebo socializujúce?

V tejto časti tréningu sa dozviete, že naše správanie sa mení v rôznych situáciách, v rôznych kontextoch. Že samotné stratégie premýšľania sú situačné. Rovnako aj naša motivácia a naša reč sa prispôsobuje daným okolnostiam. A teda pri správnom uplatňovaní týchto znalostí, nedochádza ku „zaškatuľkovaniu“ žiadneho človeka.

Vytvoríte si hlbokú úroveň vzťahov a osvojíte si schopnosť viesť motivačné rozhovory s kýmkoľvek. Neporovnateľne zvýšite svoj pozitívny vplyv na ľudí okolo seba.

Naučíte sa:
 • Komunikačný profil budete vedieť zostaviť v priebehu krátkej konverzácie
 • Spoznáte silu určitých slov a fráz
 • Budete vedieť predpovedať správanie ľudí z jazyka, ktorý používajú
 • Pochopíte, ako jednotlivé situácie ovplyvňujú motiváciu a správanie ľudí a bude vedieť čo s tým
 • Spoľahlivo spoznáte čo nás a tých druhých motivuje, rozvíja, čo nás naopak brzdí v napredovaní a ako pozitívne vplývať na angažovanosť a rozhodnutia svoje i spolupracovníkov
 • Spoznáte svoje zaručené preferencie a silné stránky
 • Rozviniete svoju schopnosť vytvárať tvorivé a bezpečné prostredie pre spoluprácu a budovanie kvalitných dlhodobých vzťahov. Vzťahy, postavené na obojstranne uspokojenej motivácii človeka, skutočnom a hlbokom záujme oboch strán, s ohľadom na spoločným zámer
 • Vyhnete sa chybám v interakcii s ostatnými, trápnym situáciám a faux pas

Tréning je akýsi “nad level” pokročilej typológie osobnosti, je kľúčom k porozumeniu spôsobu, akým človek premýšľa, spracúva informácie (učí sa o tomto svete) a komunikuje to smerom von.

V súvislostí s potrebou komplexného, rýchleho a stabilného rozvoja, táto téma rozhodne patrí medzi kompetencie úspešnej asistentky, pravej ruky manažéra. 

2) ADMINISTRATÍVNA A ORGANIZAČNÁ PODPORA nadriadeného manažéra
 • Produktivita a dosahovanie cieľov – schopnosť byť produktívnymi je jednou z kľúčových schopností úspešných ľudí. Kultivácia základných princípov efektívnej práce vám umožní venovať sa prioritným úlohám vo vašej práci, rodine aj osobným záujmom. Všetko to dokážete dosiahnuť bez toho, aby ste sa cítili pod tlakom alebo vyčerpaní.
 • Efektívna organizácia činností oddelenia a profesionálna koordinácia programu nadriadených pracovníkov ako i celého tímu
 • Profesionálna správa udalostí, kontaktov, digitálny networking a agilita na pracovisku
 • Profesionálne vystupovanie, osobná, telefonická a elektronická komunikácia, podporujúca firemnú kultúru a imidž značky
 • Profesionálne vystupovanie, spoločenská prednosť; Etiketa a bontón na pracovisku, pri eventoch, prijímaní a starostlivosti o VIP hostí
 • ai
3) STRES MANAŽMENT A MOTIVAČNÁ ODOLNOSŤ alebo AKO ZÍSKAŤ BLESKOVÉ SEBAVEDOMIE
 • Spoznáte teóriu seba/motivácie na neurovedeckom základe s okamžitou aplikáciou do praxe
 • Osvojíte si ako nájsť u seba skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
 • Bleskové sebavedomie a mentálna odolnosť – čisto praktizujúci tréning na podporu osobnej odvahy a guráže, účinnosti komunikácie, ako i profylaxie stresu
  • Psychickú stránku našej osobnosti podporíme akčným plánom telesného sebazdokonaľovania – cez Formulu BIG5.
  • Sebavedomie sa dostaví bleskovo, telo zaplaví pokoj a vy získate významný vplyv. A to do pár minút
Naučíte sa:
 • identifikovať svoje stresory a vyvinúť stratégie na ich zvládanie
 • zlepšiť svoju motiváciu a zvýšiť svoju odolnosť voči stresu a tlaku
 • rozvíjať svoje schopnosti plánovania a organizácie, ktoré pomáhajú pri zvládaní stresu
 • vybudovať pozitívny postoj a riešiť stresové situácie s istotou
 • prekonávať obavy a uvedomiť si, aký vplyv má pozitívne sebavedomie na rôzne oblasti života a ako ho udržiavať
4) VEDENIE RADIKÁLNE OTVORENÝCH ROZHOVOROV

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA PODPORUJE KULTÚRU OTVORENEJ KOMUNIKÁCIE

Vo vzťahoch máme častokrát rozdielne názory a vtedy do rozhovoru vstupujeme plní silných emócií. Ide o rozhovory, v ktorých IDE O VEĽA. Totiž, ak takýto rozhovor neodvedieme (alebo neustojíme) dobre, teda z rozhovoru nevyjdeme obe strany ako víťaz : víťaz, hrozí – že obe strany veľa stratíme. Veľa hodnôt môže byť ohrozených.

Áno ide o ťažké, NEPRÍJEMNÉ TÉMY: konflikty a spätná väzba, kritika

Príklad niekoľkých tém na radikálne otvorený, zásadný rozhovor:

 • Kritické hodnotenie kolegovej práce, dávanie rozvojovej spätnej väzby
 • Spätná väzba autorite o jeho správaní, ktoré sa vás týka a sa vám nepáči
 • Ale i asertívna forma ocenenia a dávanie podpory a motivácie
 • Vedenie personálnych, hodnotiacich rozhovorov zamestnancov o výsledkoch predchádzajúcej činnosti a stanovovanie jasne zrozumiteľných, realistických cieľov
 • Ukončenie pracovného pomeru/Ukončenie partnerského vzťahu
 • Rozhovor s kolegom (niekým na kom mi záleží) o tom, že sa výrazne potí/zapácha
 • Rozhovor s kolegom, ktorý má sarkastické poznámky
 • Požiadanie blízkeho priateľa o vrátenie pôžičky
 • Rozhovor s človekom, ktorý býva nedochvíľny, na schôdzky prichádza s meškaním
 • „Kuchynkové“ reči a intrigy, tiché „naschvály“, nízka angažovanosť, obava povedať svoj názor, vyviňovanie sa, prokrastinácia, neznášanlivosť medzi tímami, oddeleniami, nelojálnosť a iné neriadené konflikty
 • A tiež vždy, keď ide o nevhodne odvedený zásadný rozhovor, nesprávne podanú kritiku smerom k nám – vtedy to potrebujeme vedieť ustáť
Cieľom je:
 • získať zručnosť viesť zásadné rozhovory, dávať ale aj prijímať otvorenú rozvojovú spätnú väzbu

 • osvojiť si ľahkosť dávania ocenenia, podpory a motivácie

 • nadobudnúť schopnosť vyznať sa v sebe, svojich emóciách a dokázať v tej záplave emócií pochopiť toho druhého
 • ustáť rozhovor s noblesou, porozumieť nenaplneným alebo ohrozeným potrebám našim i druhej strany
 • osvojiť si peknú, ľudskú, úprimnú, povzbudivú a zbližujúcu komunikáciu

A takáto komunikácia má svoje pravidlá, postupy, svoju psychológiu.

 


Forma a rozsah
Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe.
80% prax : 20% teória
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky iba funkčných techník a stratégií, s následným praktickým trénovaním – pred všetkými, vo dvojiciach, v triádach. Často krát aj pred kamerou a v žiari reflektorov. Bude to zábava.
 • Poznatky z behaviorálnych vied a neurovied
 • Aktivity obsahujúce prvky zážitkovej pedagogiky, hravé aktivity, inštruktážne videá, prezentácie
 • Využijeme tiež dary osobnej projekcie cez rozvojové, koučovacie inšpiratívne nástroje
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi – dodatočná inšpirácia pre (samo)štúdium
Rozsah:
 • 4 DNI  9:00 – 16:30 hod
 • 2 DNI + 2 DNI (rozostup 1-2 týždne, iba pri individuálnom prístupe, alebo na objednávku) + Zoom konzultácia p.p.

Počas voľných dní si zadáme úlohy a zadania pre efektívnejšie osvojenie si naučeného v praxi. S možnosťou online konzultácie so mnou.

Ďalší mentoring, tréning, by rozsahovo závisel od počtu tém a hĺbky ponoru, o ktoré by ste mali záujem. Podľa toho čo budete potrebovať vytrénovať ďalej. Pokračovanie býva vecou koučovania, konzultácií a individuálnej dohody, aké témy sa prípadne stanú obsahom ďalšieho osobného a odborného rozvoja.

Teším sa na spoluprácu s vami,

Erika Feketová


Cena je uvedená s DPH a zahŕňa:
 • Koučka a mentorka je pre vás k dispozícii počas 1 mesiaca po skončení rozvojového programu, s možnosťou konzultovať 90 min online – ZOOM / E-mail / telefón
 • Bohaté študijné materiály a online podklady ku kontinuálnemu seba-rozvoju
 • Občerstvenie a teplý obed vždy počas celodenných osobných stretnutí
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom rozvojovom programe

Mentoring | Professional Training & Executive Coaching to Accelerate Leadership Development

Budujeme silných komunikačných lídrov, aj 1:1 
Pomáhame vytvárať moderné súdržné tímy 
Vedieme firmy k úspechu
Alternatíva: individuálne / skupinovo
 • Individuálny prístup 1:1 (Len Vy a Vaša osobná mentorka)
 • Skupinovo (otvorená skupina pre verejnosť, ako táto ponuka)
 • Skupinovo (uzatvorená skupina, firemný tréning na objednávku)
 • Tréning pripravujeme aj do verzie online kurzu

 


Spoznajte rozvojový program, ktorého obsah bude tvorený na mieru a aktuálne prispôsobovaný témam a potrebám účastníkov.

ZVLÁDNITE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA.

Nájdime spolu riešenia, ktoré budú vyhovovať vášmu času, vášmu životnému štýlu aj vášmu rozpočtu.

Akú skúsenosť majú naši klienti?

Recenzie

There are no reviews yet.

Be the first to review “Profesionálna asistentka • pokročilo (4 DNI)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *