Instructor

Instructor

User Avatar

Erika Feketova

Ukážem vám, ako prekročiť hranice bežného myslenia a dosiahnuť mimoriadne úspechy, ktoré obohatia ako váš osobný život, tak profesionálnu dráhu.

Som PCC koučka, certifikovaná na medzinárodnej úrovni, s MBA v profesionálnom koučovaní. Koučovaniu sa venujem od r. 2011.

Som tiež certifikovanou lektorkou, s výcvikom v metodike zážitkovej pedagogiky a EQ. Tréningy pretkávam mentálnymi cvičeniami a hravými aktivitami, cez ktoré sa jednotlivci i tímy najlepšie učia.

Spolupracujem s jednotlivcami vo vedení firmy, ako i tímami. Mentorujem, lektorujem a koučujem => osobnostne i odborne rozvíjam ľudí viac ako 20 rokov v malých, stredných firmách i veľkých organizáciách pôsobiacich v SR a ČR. 📈 Zavádzam koučovacie princípy do organizácií.

Vo svojej praxi sa opieram o poznatky a skúsenosti z biznisu, tiež zo psychológie, behaviorálnych vied a neurovied, ktoré prepájam s témami vzdelávacích rozvojových programov a biznisových riešení.

Poskytujem mojim klientom nástroje, programy a stratégie, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám na mieste, aby mohli dosiahnuť nielen bleskové krátkodobé úspechy, ale aj trvalé zmeny a kontinuálny rast.

Pomáham inšpirovať ľudí a organizácie k hlbšiemu premýšľaniu o vízii, poslaní, cieľoch, posilňujúc motiváciu, vodcovské a ľudské zručnosti budúcnosti.

Budujem zrelé, súdržné tímy. Nadchýnam inovatívnymi myšlienkami a perspektívou, navodzujem vhodné podmienky pre skutočný úspech.

1 Course
0 Students