Instructor

Instructor

User Avatar

Erika Feketova

Od roku 2011 sa profesionálne venujem koučovaniu, mentorovaniu a lektorovaniu. Koučujem jednotlivcov, tímy aj páry.
V roli mentora a trénera rozvojových programov, budujem silných komunikačných lídrov, venujem sa rozvoju kľúčových vodcovských schopností.
Zavádzam koučovacie princípy do organizácií pre budovanie agilných, spolupracujúcich tímov.
Som taktiež certifikovanou lektorkou metodiky zážitkovej pedagogiky a tréningy pretkávam hravými aktivitami, cez ktoré sa jednotlivci i tímy najlepšie učia.
Opieram sa o poznatky z behaviorálnych vied a neurobiológie, pre rozvoj emočnej kompetencie a adaptability.

3 Courses
1 Student