Tréningy pre asistentky

with Nekomentované

Tréningy pre asistentky

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Súhlasíte s nami, že profesionálna výkonná asistentka (Professional Executive Assistant) sa môže stať hodnotným partnerom generálneho riaditeľa spoločnosti (CEO), či nadriadeného manažéra? Našim cieľom je, takýto stav docieliť.

Svojim profesionálnym a profiremným vystupovaním Vaša asistentka prispieva k vytváraniu a rozvíjaniu priaznivého obrazu spoločnosti v očiach verejnosti i interných pracovníkov, v súlade s komunikačnou stratégiou a corporate identitou.

Hlavnou pracovnou úlohou asistentky už dávno nie je varenie kávy.

Dnešné asistentky sú schopné a výkonné manažérky. Nie je potrebné pripomínať, že činnosti, ktoré asistentka vykonáva, sú výhody slúžiace v prospech jej nadriadeného pracovníka ako i ostatných spolupracovníkov a klientov spoločnosti. Je potrebné si k tomu uvedomiť, možnosti využitia jej excelentnosti práce a detailného prístupu. Vaša asistentka môže byť expert na Word, Excel, alebo má skúsenosti s riadením projektov z predchádzajúceho zamestnania.

Už známa pravda „dušou spoločnosti sú ľudia“, nám napovedá, že každý šéf potrebuje poznať radosti, ale i starosti svojich zamestnancov, aby „celý organizmus“ správne fungoval. Vaša asistentka sa stáva „oknom do duše“ pracovníkov, s ktorými prichádza vo svojej praxi do kontaktu. Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva Vašim pomocníkom, tajomníkom, „osobným strážcom“.

 • Uistili ste sa, či ju práca uspokojuje a teší?
 • Nenadobúda Vaša asistentka pocit, že jej vedomosti a schopnosti nie sú pridanou hodnotu v príslušnom partnerstve?
 • Vaša excelentná výkonná asistentka pre Vás urobí podstatne viac

Čo pre spokojnosť a vysoký výkon svojej asistentky môžete urobiť Vy?

 • Urobiť zo svojej asistentky plnohodnotného člena tímu
 • Navodiť silné profesionálne väzby
 • Umožniť jej pomocou priamych správ zostať v priamom kontakte so spolupracovníkmi

V prípade potreby Vás bude vedieť zastúpiť v plynulosti prúdenia komunikácie medzi ostatnými manažérmi a Vašimi podriadenými, vloží vlastné úsilie. Asistentka, Vaša pravá ruka, ako plnohodnotný člen tímu, plne porozumie pracovným potrebám a uľahčí jej to prácu.

Umožnite svojej asistentke preškolenie za účelom získania nových informácií a inovatívnych postupov pri riešení úloh. Zameriame sa na špecifiká Vašej spoločnosti.

Naštartujte svoju kariéru ako Office manažér/ asistentka generálneho riaditeľa, plnohodnotný partner Top manažmentu ľubovoľnej spoločnosti! Zostavíme program šitý na Vaše potreby, s individuálnym prístupom vyplníme znalostné medzery.

Významnou klientelou sú individuálni záujemcovia s vysokou dávkou ambície a nasadenia, ale aj tí, ktorí „sa hľadajú...“., či sú uchádzačmi o zamestnanie v administratíve.

Cieľ tréningov:

 • Získanie a prehĺbenie TOP dôležitých administratívnych zručností a návykov, disponovanie excelentnou komunikáciou
 • Profesionálne vystupovanie, etiketa, bontón, ako súčasť firemnej identity, profesionálne telefonovanie (plánovanie hovoru), reprezentatívna E-mailová komunikácia, práca s poštou
 • Predstavenie, doplnenie a zdokonalenie organizačných zručností, ako i firemných procesov
  v administratívnom manažmente
 • Efektívnym riadením kancelárie a svojich činností, zabezpečovať včasné dosahovanie pracovných, osobných cieľov, získavať tak voľný priestor pre ďalší osobnostný rast, tvorivú činnosť, budovanie dobrej atmosféry na pracovisku
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, inšpiratívneho člena tímu, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu

Aký ďalší benefit získa zadávateľ ?

 • Získa asistentku, ktorá bude pristupovať k svojej pozícii zodpovedne, s maximálnym priblížením sa k požiadavkám zamestnávateľa /objednávateľa služby/
 • Pracovníčka bude vyškolená/ preškolená na základe predchádzajúcej konzultácie s objednávateľom služieb danej spoločnosti a detailnej analýzy danej pozície, ktorú pracovníčka zastáva (bude budúca pracovníčka vykonávať)
 • Zadávateľ získa informáciu o priebehu rozvojového programu, v súlade s etickým kódexom spoločnosti. Súčasťou absolvovaného školenia je odovzdávací protokol, ktorý obsahuje zoznam absolvovaných modulov a špecifických tém, ako i spätnú väzbu v podobe ďalších odporúčaní edukačného procesu
 • Svojim profesionálnym a profiremným vystupovaním bude asistentka prispievať k vytváraniu a rozvíjaniu priaznivého obrazu spoločnosti v očiach verejnosti i interných pracovníkov

Rovnako tak ponúkame služby firmám a podnikateľom, či už prípravou vybranej asistentky na kľúč, vyškolením on-line asistentky, preškolením, doplnením vedomostí a nových postupov za účelom elegantného zvládania každodenných činností existujúcej, či narastajúcej administratívnej podpory.

Asistentka od A po Z   -  "Z dobrého skvelé„  

Z dobrej asistentky vypracujeme excelentnú.

 • Školenia určené pre firmy i individuálnych záujemcov (skupina sa navzájom pozná/ nepozná)
 • Počet účastníkov, maximálne 4 osoby
 • Možnosť realizácie One to One na základe objednávky

Cena pre účasť v skupinovom otvorenom tréningu do 4 os. (zaujímajte sa o cenu pre Vás)

 

Asistentka na kľúč   - Obrazne povedané „Od podlahy ku hviezdam.“

Je to asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa požiadaviek objednávateľa. Vy si vyberiete  svoju pravú ruku a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala/stal.

 • Individuálne, firemné vzdelávanie
 • Školenie sa realizuje na základe objednávky

Akčný plán i cena zákazky sa stanovuje na základe individuálneho posúdenia a zadefinovania požiadaviek.

Zadefinovaniu dĺžky vzdelávacieho procesu (rozvojovému programu) predchádza dôkladné zanalyzovanie požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu vedomostí a zručností účastníčky tréningu, za účelom správneho namodelovania obsahu a metodiky tohto rozvojovému programu.

Ak účastníčka nemá žiadne skúsenosti s administratívnou prácou:

 • 6 dňový intenzívny kurz - v školiacom stredisku, pred nástupom do zamestnania
 • 10 dňový intenzívny kurz – priamo na pracovisku

10 dňový intenzívny tréning počas adaptačného obdobia - vyškolenie pracovníka pre administratívnu prácu v úvodnom období prvého trimestra, s možnosťou vzdelávania priamo na pracovisku.

Rozvojovému programu zodpovedá 80 hodín individuálneho mentoringu a tréningu. Tento čas je možné vyčerpať v priebehu 1 mesiaca, nakoľko sa neodporúča širšie časové rozptýlenie.

Ak si prajete vybrať z hotovej ponuky tréningov pre širokú verejnosť, nech sa páči:

Viac tréningov pre širokú verejnosť  TU

 

Cena pre individuálne koučovanie kariérnych či životných rozhodnutí: 120,-€/90 min

Nie sme platcami DPH, ceny sú konečné.

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Asistentka od A po Z   |   Asistentka na kľúč   |  Chcem preškoliť asistentku  | Ako byť tou najlepšou „pravou rukou šéfa“?Chcem sa stať asistentkou   |  Neviem čo chcem   |  Príprava na pohovor do pozície asistentky Ponuka – aktuálne tréningy pre asistentky