Erika Feketová, PCC (ICF)

Koučka, lektorka, mentorka | Výkonná riaditeľka Espiral, s.r.o.

Erika má vyštudovaný Podnikový manažment VSM – City University of Seattle, celosvetovo certifikovaný výcvik profesionálneho kouča ICF, je certifikovanou lektorkou metodiky zážitkovej pedagogiky, NLP Practitioner a trénerkou moderného lídershipu. Spolupracuje na inšpiratívnych rozvojových projektoch pre študentov vysokých škôl, napr. Lady Up, KAN ako mentorka, koučka a lektorka osobnostného rozvoja, prednáša na odborných konferenciách. 

Svoju, viac ako 25-ročnú prax práce s ľuďmi, rozvíja nie len v biznise, ale i v zdravotníctve, školstve, v dobrovoľníckych projektoch pre mládež, či ľudí hľadajúcich správne smerovanie, sebarealizáciu.

Je nie len zakladateľkou, ale i dušou vzdelávacej spoločnosti Espiral (2011), ktorá sa zameriava na človeka, ako na celistvú bytosť, je zároveň garantom projektu PREMENA.

Podieľa sa na tvorbe a príprave metodických tréningových materiálov, ako aj na realizácii mnohých tréningových a rozvojových aktivít, vedie ako individuálne, tak tímové koučovania, zodpovedá za obchodnú starostlivosť o klientov.

Jej úvodné zdravotnícke vzdelanie a pôsobenie, bolo dokonalým štartom a ladným prepojením so súčasnou pomáhajúcou profesiou, s využívaním terapeutických, psychologických metód pri rozvoji a pomoci ľuďom, s individuálnym prístupom k potrebám každého človeka, s ohľadom na fyzické, psychické, sociálne a duchovné aspekty.

Vedie tiež transformačné meditácie, poskytuje službu za účelom uzdravovania sebapoznaním.

Absolvovala intenzívny tréning Mentálna a spirituálna onko-psychológia, za účelom profesionálneho emočného sprevádzania onkologicky chorých.

U Eriky oceníte nie len vysokú profesionalitu a obdivuhodnú energiu, ale najmä jej nenapodobiteľný ľudský prístup. 

Obľúbené citáty:

“Buďte milí vždy, keď je to možné. Vždy je to možné.“ – Dalajláma

„Velikost člověka se nedá měřit jen centimetry od temene k patě. Je totiž trojrozměrná. Určuje ji: hloubka duše, šířka srdce, výška intelektu.“ – Vlastimil Brodský

PCC (ICF)