Rozvoj duše

Vieme pomôcť aj v týchto oblastiach:

o Kto som – kam smerujem a prečo?
o Vedené liečebné meditácie
o Uzdravovanie sebapoznaním
o Sila prítomného okamihu a meditačné techniky
o Autogénny tréning a relaxačné techniky
o Duchovný rast – individuálne vzdelávanie v tejto oblasti

 

Kontaktujte nás!