Zážitková škola v praxi

Kľúčovým posolstvom Espiral, je odovzdávať NADŠENIE, vášeň pre život!

Nič veľké sa bez nadšenia ešte nedosiahlo!
„Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.

Rozvojové programy s nami

Čakajú vás tréningy plné obľúbených tém, pre načerpanie nového know-how, elánu
a entuziazmu, ako v biznise, vo vrcholovom riadení, či v administratívnom manažmente, tak aplikovateľné v zdravotníctve, školstve, športe i bežnom živote.

Služby vám, našim klientom, ponúka profesionálny tím odborníkov a školiteľov, pôsobiacich v oblasti mimoškolského vzdelávania, so zameraním na osobnosť a odbornosť. 

Individuálne i skupinovo, na mieru vám, aplikujeme mentoring a koučing, vytrénujeme profesionálne zručnosti a schopnosti, potrebné pre vykonávanie činností manažéra, tímového lídra, školiteľa/lektora, kouča, profesionálneho asistenta.

Zaujímame sa o Vás ako o jednotlivca so záujmom o osobnostný rozvoj, či kariérny rast.

Súčasťou sú služby elitných vizážistov, módnych stylistov a profesionálnych fotografov, tlmočníkov a prekladateľov.

Tréningy "šijeme" na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Môžete si vybrať z aktuálnych kurzov a školení, alebo si nechať vytvoriť na kľúč z ponúkaných modulov.

 

Prečo si vybrať pre spoluprácu nás?

Ponúkame odbornosť pre vašu osobnosť.

Zážitkový proces plný funkčných stratégií, rast, ktorý vás bude baviť.

 

Hovoríme o transformačnej práci na sebe, osobnostnom rozvoji určenom pre tých, ktorí neváhajú investovať do seba čas a vynaložiť úsilie pre úspech.

Sme tu pre všetkých tých, ktorí si túžia vybudovať reputáciu a zvýšiť svoju kompetenciu a charizmu tým, kým skutočne sú, či chcú byť. A to významne a rýchlo.

Zistíte, že ide o:

 • Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe
  • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok
  • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
  • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
  • Prvky zážitkovej pedagogiky
  • Osobný prístup ku každému z účastníkov 
  • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningami

"Ľudská myseľ sa neustále vyvíja, napreduje špirálovito." ("L'esprit humain fait progres toujours, mais c'est progres en spirale.") Madame de Staël

Ako vznikol názov Espiral?

Espiral

ESPIRAL = špirála

E- EDUKÁCIA (vzdelávanie)

SPIRAL (špirála) – význam slova: sila, evolúcia a komplexný rast

Prečo špirála?
Špirála je najzákladnejšou formou pre pohyb evolúcie vo vesmíre, je návratom a obnovením. Špirálu nachádzame vo vetre piesočnej búrky, vo vodnom víre, v tanci, je základnou črtou DNA. Pán Viktor Schauberger (1885–1958), zanietený kritik súčasného plytvania energiou, vo svojich dielach hovorí „Formou pohybu, ktorá tvorí, rozvíja, zušľachťuje a buduje, je špirálový pohyb, pohyb dostredivý.“

Excelentné komunikačné zručnosti - Špeciálne manažérske zručnosti - Interpersonálne zručnosti

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí dokonalý prenos vedomostí, zručností a udržanie nadšenia pre pozitívne zmeny v myslení a živote.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1-6 os (výnimkou sú teambuildingy a rozvojové programy pre firmy na objednávku). My neprednášame, my trénujeme  ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Témy sa opierajú, tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania /transformačné koučovanie, leadership pokročilo, metodika zážitkovej pedagogiky, NLP, typológia osobnosti a  komunikačné profily pokročilo, manažment aktivít v čase, stres manažment, psychológia vplyvu, etiketa, terapeutické postup ai/, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi. Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti († 28.4.2017).

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených  skúseností, účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny. Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích a NLP techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Služby svojim klientom ponúka tím odborníkov a školiteľov, pôsobiacich v oblasti mimoškolského vzdelávania, so zameraním na individuálny i skupinový mentoring, vedenie a trénovanie zručností a schopností potrebných pre profesionálne vykonávanie činností nie len manažéra.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je: 

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, je tak ako samostatným pilierom spoločnosti, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 25-ročnou praxou, práce s ľuďmi.

Vydajme sa spolu na vzostupnú cestu Vašich túžob a predstáv,

v harmónii s časom a miestom kde sa práve nachádzate.