Zážitková škola v praxi

Baviť sa ~ Učiť sa ~ Rásť

Kľúčovým posolstvom našej spoločnosti, je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!
„Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.

Zakladateľkou spoločnosti, je Erika Feketová, profesionálny externý kouč, trénerka profesijného a osobnostného rozvoja, motivátorka, s viac ako 22-ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy a školenia

Služby svojim klientom, ponúka profesionálny tím odborníkov a školiteľov, pôsobiacich v oblasti mimoškolského vzdelávania, so zameraním na koučing, individuálny a skupinový mentoring, vedenie a trénovanie profesionálnych zručností a schopností, potrebných pre vykonávanie činností manažéra, tímového lídra, školiteľa, kouča, profesionálneho asistenta, ako i jednotlivca so záujmom o osobnostný rozvoj, či kariérny rast.
Súčasťou sú služby vizážistov, módnych stylistov a profesionálnych fotografov, tlmočníkov a prekladateľov.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov. Môžete si vybrať z aktuálnych kurzov a školení, alebo si nechať vytvoriť na kľúč z ponúkaných modulov.

Prečo si vybrať pre spoluprácu Espiral?

Ponúkame unikátnu technológiu, inovatívny vzdelávací program, učenie, ktoré Vás bude baviť.
Hovoríme o jedinečnosti poskytovanej služby, určenej tým, ktorí nemajú strach z veľkého množstva informácií a túžia profesionálne i osobnostne rásť .

Vedeli ste, že:

  • naše kurzy a tréningy sú vysoko interaktívne a účastníkov nie je nikdy viac ako 6 os.?
  • aplikujeme veľa praxe, inovácie a aktuálne trendy v teórii?
  • ponúkame vyvážený pomer teoretickej a praktickej časti výučby, pod vedením profesionálnych lektorov, ktorý je jedným zo základných predpokladov výchovy kvalitných a vyhľadávaných office manažérov, pre potreby administratívnej praxe?
  • kurz prebieha formou diskusie, konzultácií, individuálneho mentoringu a aktívneho zapájania účastníkov do jednotlivých praktických cvičení?
  • školenia a tréningy sú vedené skúsenými lektormi, ktorí dlhé roky pracovali na pozícii TOP management office manager, vedúca sekretariátu, hlavný dokumentarista, finančný špecialista, účtovník, profesionálny kouč a dokážu efektívne zohľadniť svoje pracovné skúsenosti, najnovšie trendy v teórii, pre praktickosť a účelnosť školenia?

"Ľudská myseľ sa neustále vyvíja, napreduje špirálovito." ("L'esprit humain fait progres toujours, mais c'est progres en spirale.") Madame de Staël

Ako vznikol názov Espiral?

Espiral

ESPIRAL = špirála

E- EDUKÁCIA (vzdelávanie)

SPIRAL (špirála) – význam slova: sila, evolúcia a komplexný rast

Prečo špirála?
Špirála je najzákladnejšou formou pre pohyb evolúcie vo vesmíre, je návratom a obnovením. Špirálu nachádzame vo vetre piesočnej búrky, vo vodnom víre, v tanci, je základnou črtou DNA. Pán Viktor Schauberger (1885–1958), zanietený kritik súčasného plytvania energiou, vo svojich dielach hovorí „Formou pohybu, ktorá tvorí, rozvíja, zušľachťuje a buduje, je špirálový pohyb, pohyb dostredivý.“

 

Vydajme sa spolu na vzostupnú cestu Vašich túžob a predstáv,

v harmónii s časom a miestom kde sa práve nachádzate.