Erika Feketová - zakladateľka spoločnosti Espiral, s.r.o.

Milý čitateľ,

je mi potešením privítať Vás na stránkach spoločnosti Espiral, je mi cťou k Vám prehovoriť.

Rada by som Vám poodhalila ešte niečo málo o sebe a verím, že rovnako tak, raz budem mať možnosť poznať ja Vás.

Vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Espiral (2011), som založila z vášne k vzdelávaniu, svojej práci, k svojmu poslaniu, spolu s niekoľkými spolu-nadšencami. Som tak ako medzinárodne certifikovaná koučka ICF, tak certifikovaná trénerka metodiky zážitkovej pedagogiky, lektorka moderného leadership-u, trénerka profesijného a osobnostného rozvoja, NLP motivátorka... a asi badať, že rovnako tak, môj osobný kontinuálny sebarozvoj, ma neskutočne baví. Vlastne ho milujem.

Prečo koučing? Prečo vedenie ľudí, mentoring a zážitkové tréningy?

Radosť z práce s ľuďmi, schopnosť empatie, vášeň pre psychológiu, komunikáciu a etiku, ma priviedli na cestu koučovania a vzdelávania.

Som úprimná, tolerantná a otvorená, s pozitívnym náhľadom na ľudí.

Nikdy sa nechcem hádať a som prvá, kto podá ruku na uzmierenie. Zmysel života vidím v pomoci druhým.

Viem, že stále toho málo viem, tak sa rada učím nové veci.

Viem, že mám len svoj pohľad, ale rada sa pozriem aj z druhej strany. Zaujíma ma názor druhých.

Počas tréningov "Human skills", sa s účastníkmi delím o všetko, čo som sa naučila o ľuďoch a s ľuďmi, zo svojej 25 ročnej praxe,
zo spolupráce, pozorovania, riadenia, ako i pri koučovaní lídrov a manažérov, bežných zamestnancov, športovcov, či študentov, za posledných 10 rokov.

Diskutujeme, cvičíme, simulujeme, vedieme spolu rozhovory o tom, ako vytvárať silné a dlhodobé strategické vzťahy, či už s členmi tímov, so šéfom, s rodinou, priateľmi, prečo je dôležité
a ako žiť vybalansovaný život s ľahkosťou, na základe životných hodnôt, inšpirovaní princípmi skutočne efektívnych ľudí.

Čo predchádzalo založeniu spoločnosti Espiral, s.r.o.?

V roku 2010 som sa rozhodla odísť zo svojho posledného klasického zamestnania, v IT oblasti tradičného manažmentu, aby som mohla ďalej študovať život, dokončiť Podnikový manažment a marketing na City Univerzite, urobiť si výcvik celosvetovo uznávaného koučovania, s certifikáciou Medzinárodnej federácie koučov, odborne sa vyprofilovať.

Denne sa opieram o odborné vedomosti a akreditované postupy a ešte vždy ma neprestáva prekvapovať, aké významné zmeny, táto, u nás (na Slovensku) pomerne mladá veda, v zmysle praktikovania profesionálneho koučovania, v životoch ľudí vykonáva. Cieľom je profesionálne pomáhať ľuďom dosahovať mimoriadne úspechy ako v osobnom, tak profesijnom živote, pomocou skutočného záujmu o človeka, aktívneho počúvania a kladenia silných otázok.

Som veľmi rada, že súčasné vnímanie čistého koučingu a inovatívne vzdelávanie aplikovaním koučovacích prvkov, ako i mnohých ďalších rozvojových a zážitkových metód, získavajú svoje pevné postavenie aj na Slovensku, a to nie len medzi TOP manažérmi a tímami, ale i u jednotlivcov, v osobnom živote.

„Milujem zázraky a tie sa začnú diať v našich životoch, keď objavíme samých seba, keď začneme žiť v sebavedomí a nie v sebaľutovaní, z vlastnej vôle a nie pre očakávania druhých.

Som presvedčená, že všetko je možné. A tiež Vám dnes zodpovedne môžem povedať, že TO funguje.
Čo myslím tým TO? TO, čomu veríte, že existuje – lebo to tak skutočne chcete a potrebujete. TO, sa naozaj stane a možno skôr ako si myslíte.

Tak ako povedal pán Walt Disney: „Ak si to sníval, vieš to urobiť.“

Vždy som mala sny a ciele a išla som za nimi. Prišla som na to, že môj životný cieľ sa v podstate nikdy výrazne nemenil, len sa modifikoval. Prispôsobovala som ho aktuálnej situácii, zmene, ktorú život prinášal. Ale vždy som sa prioritne orientovala na ľudí, na ich potreby a prežívanie.
Vo všetkom som si snažila nájsť záľubu a radosť, rovnako tak i v práci. Pretože kdesi v podvedomí mi rezonovalo: „To, čo milujem, už nenazývam prácou.“

V roku 2011, som založila vzdelávaciu spoločnosť Espiral, ktorú vediem spolu s ďalšími lektormi špecialistami vo svojich oboroch. Je neskutočne inšpirujúce vnášať do praxe všetko to, čo som sa naučila tiež cestou kontinuálneho vzdelávania v oblasti psychológie a neurovied, komunikácie, time manažmentu, stress manažmentu, life manažmentu a balansu všeobecne.

Dnes som tiež certifikovanou lektorkou metodiky zážitkovej pedagogiky, NLP Practitioner, trénerka moderného lidershipu. Spolupracujem na inšpiratívnych rozvojových projektoch pre študentov vysokých škôl, napr. Lady Up, KAN ako mentorka, koučka a lektorka osobnostného rozvoja, prednášam na odborných konferenciách.

Táto práca je prekrásna a ja zažívam flow každý jeden deň doma i v práci.

ĎAKUJEM svojim veľkým učiteľom, skutočne schopným mentorom a koučom!

"Aj učiteľ prichádza až vtedy, keď je žiak pripravený."

Počas mojej praxe sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí majú svoje životné smerovanie zvolené jasne a s presvedčením, mnohí svoju prácu vnímajú ako poslanie a stotožnili sa s jej hodnotami.
Tým, ktorí sa ešte len hľadajú, ponúkam svoje uši, oči, svoje srdce a odbornú pomoc pri nachádzaní svojho uplatnenia v živote, úspechu.
Úspech je o sebadôvere a nevyhnutná je psychická, citová a emočná stabilita.
Všetko je to o presnom zadefinovaní si nie len krátkodobých, ale i dlhodobých cieľov a predstáv toho, kam v živote chceme smerovať. Zistíme tak, akú veľkú obetu je nevyhnutné priniesť, a ako by sme mali fungovať, aby sme využívali svoj pracovný čas čo najefektívnejšie, aby nám tak zostalo dostatok času i pre rodinu, priateľov a relax.

V živote som optimista každou bunkou, ľudí v svojom okolí sa snažím motivovať, nabádať a burcovať k plneniu si svojich predstáv, túžob.
Potrebujem svoje okolie vidieť šťastné, ľudí plných snov, s odvážnymi víziami a plánmi. Za každých okolností sa snažím získať ich pre rolu tvorcu systému, vyviesť z pozície obete!

Pri mojej práci sú schopnosť empatie, intuícia a porozumenie problému hlavným pracovným nástrojom. A podieľanie sa na plnení a zhmotňovaní predstáv a snov našich klientov, z toho vyplývajúce, je presne to, čo prezentujem vo svojej spoločnosti, a to je „Sprievodca Vašim rastom.“

Prajem Vám, aby ste dokázali nachádzať a udržiavať rovnováhu medzi svojou prácou a osobným životom, inak povedané nastúpili na cestu
k harmónii a vnútornému šťastiu.

Bude mi potešením s Vami spolupracovať.
S úctou
Erika Feketová

Mojim obľúbeným citátom od Mary Kay Ash, je „Nadšenie je kľúčom k úspechu. Nadšený človek má magický vplyv na všetkých, s ktorými sa stretáva. Aby ste získali nadšenie, správajte sa nadšene. Môže to úplne zmeniť Váš život.“

Milí čitatelia,

dovoľte mi predstaviť vám Eriku Feketovú, zakladateľku spoločnosti Espiral, ako i výkonnú riaditeľku, taktiež prostredníctvom priloženého rozhovoru.
Keď sa s ňou rozprávate, žasnete, kde sa v tejto pôvabnej a útlej žene berie toľko energického nadšenia a zapálenia pre pestrú škálu aktivít. Človek sa cíti v jej spoločnosti výnimočne – dá mu to od prvých chvíľ pocítiť láskyplným prístupom a otvoreným srdcom pripraveným rozdávať.

Koučka, trénerka osobnostného rozvoja a terapeutka, s viac ako 20-ročnou praxou práce s ľuďmi, Erika Feketová – zakladateľka vzdelávacej spoločnosti Espiral, ktorá sa zameriava na človeka, ako na celistvú bytosť. Erika je zároveň garantkou projektu Premena - zmeny myslenia ženy tak prostredníctvom vizáže, ako aj osobného rozvoja.

• Si úspešná žena, žiari z Teba šťastie a entuziazmus. Čo pre Teba znamená úspech?
Úspech pre mňa znamená byť svedkom zázrakov. Zázrak, ktorý sa udeje v životoch ľudí a privedie ich na šťastné, tvorivé myšlienky, k duševnému, či telesnému uzdraveniu. A ak mám na ich zázraku čo i len minimálne pričinenie a oni získajú nadšenie a novú vášeň pre život, ten pocit je pre mňa úspech a je nezaplatiteľný.

• Čo Ti prináša najväčšiu radosť a šťastie?
Zdravá a šťastná rodina, skvelí priatelia a harmónia vo vzťahoch.

• Svojimi aktivitami pomáhaš ľuďom v ich osobnom rozvoji na ceste za cieľmi. Vždy si vedela, kým sa chceš stať
a čomu sa túžiš venovať?

Vždy som to nevedela..., nie úplne presne. Ako dieťa som sa hľadala a mala som túžbu starať sa o chorých a uzdravovať, byť zdravotnou sestrou alebo lekárkou. Je pravda, že som cielene
na tú cestu vykročila a tento sen som si splnila, nielen ho snívala. Skutočne som ním žila, pracovala som v zdravotníctve ako špecializovaná zdravotná sestra a 10 rokov som sa s láskou
o chorých starala. Dnes mám za sebou ďalšiu, novú 10-ročnú etapu môjho života, tiež je nádherne zmysluplná, opäť inak krásna a inšpiratívna.

Vždy som túžila byť pre ľudí užitočná, v nejakom dôležitom momente ich života byť tu pre nich v pravý čas a na správnom mieste. Som dnes šťastná v roli profesionálneho kouča a mentora, v neposlednom rade terapeuta, realizujem sa v tom, čo ma skutočne napĺňa. Musím sa priznať, že ma nesmierne teší a inšpiruje transformovať ľudí do novej, žiaducej formy ich bytia, pomáhať im osobnostne rásť a rozvíjať ich schopnosti, objavovať talenty... Ukazovať im, ako s ľahkosťou môžu prekonávať osobné výzvy, limitácie..., ako uzdravovať svoje fyzické i duchovné telo.

• Ako sa spätne pozeráš na svoju životnú cestu, ktorú si už prešla?
S obrovským rešpektom a vďakou. Som skutočne vďačná za každú príležitosť, ktorú som v živote dostala. S rešpektom vzhliadam ku každému človeku, ktorý mi vstúpil do cesty a obohatil ma. Som si vedomá toho, že niekoho máme vo svojom živote navždy, s niekým kráčame spoločnou cestou len určitý čas – tak dlho, kým si máme čo navzájom odovzdávať, kým sa máme čo od seba učiť, čím sa obohacovať. Každá skúsenosť, aj tá čo bola zraňujúca, bola pre mňa neopakovateľnou možnosťou poučiť sa a ja dnes za ňu ďakujem.

• Keď robíš kľúčové životné rozhodnutie, čo zvažuješ, ako sa rozhoduješ?
Keď sa rozhodujem, tak pomerne rýchlo a pružne, ale vždy si doprajem správny a potrebný čas na zváženie pre a proti, a úvahu o tom, ako sa moje rozhodnutie dotkne mňa a v konečnom dôsledku môjho okolia. Pre urobenie kľúčového životného rozhodnutia, potrebujem počúvať svoj vnútorný hlas a intuíciu, neraz mi všeobecné pravidlá a morálne princípy nestačia.

• S čím najčastejšie sa na Teba ľudia obracajú?
Ďakujem, veľmi dobrá otázka, odpoveď je však tak obšírna...
So všetkým, čo nás dokáže trápiť, alebo aj tešiť, ale už sa nám to dlhšie nedeje... Keď strádame pocity nadšenia, či nenachádzame skutočný zmysel života, strácame pevnú pôdu pod nohami, lebo strácame istotu
vo vzťahu, či nás sužuje závažné ochorenie. Väčšinou ženy ma oslovujú v období, kedy stoja na určitej životnej križovatke a chcú sa rozhodnúť správne, alebo dosiahnuť žiaducu zmenu skutočne efektívne a priamočiaro. Poniektoré sú v novej neznámej situácii
a chcú ju ustáť čo najlepšie (nová pozícia vo firme, nový vzťah,
či strata doterajšej istoty).

Neschopnosť efektívne komunikovať a aktívne načúvať, ako aj vzťahové otázky sú veľmi frekventované témy, rovnako ako aj nevyváženosť osobného a pracovného života, dlhodobé vyčerpanie, či frustrácia z neúspechu alebo rôzne podoby strachov. Je to naozaj rôznorodé, častokrát viac z osobného, ako pracovného života.

• Kto z ľudí, bol pre teba v živote najväčšou inšpiráciou
a prečo?

Vždy to boli ľudia, ktorí mi boli zoslaní do cesty v pravý čas. Nehodnotím miesto ani spôsob, akým som pri nich rástla, inšpirovala sa. Vždy to bolo a je v danú chvíľu tak, ako to má byť a ja tie chvíle žijem naplno. Sú to ľudia plní entuziazmu, tvoriví
a zároveň dôslední, takí, ktorí pomedzi všetky svoje povinnosti
a záujmy stíhajú myslieť aj na iných. Keby som mala spomenúť človeka, ktorého som nemala šancu poznať osobne, ale svojou tvorbou ma pre profesionálnu oblasť inšpiroval najviac, bol by
to jedinečný „guru“ z oblasti medziľudských vzťahov, komunikácie,  legendárny spisovateľ a mysliteľ Dale Carnegie.

• Aká vlastnosť, schopnosť alebo prístup k životu, je podľa teba potrebný, na naplnenie vlastného potenciálu?
Jednoznačne pozitívny a láskavý prístup k ľuďom, k životu, znalosť vlastnej hodnoty, žitie naplno tu a teraz, v súlade so svojimi emóciami, v jednote so svojim emočným telom. Tu a teraz znamená dotknúť sa prítomného okamžiku a môcť si budovať budúcnosť. Budúcnosť takú, akú chceme, dňom za dňom sa stávať tým najkrajším odkazom, aký za sebou túžime zanechať, kým sa túžime stať.

Pozitívne myšlienky dokážu urobiť náš život spokojným a zmysluplným, ovplyvňujú naše duševné i telesné zdravie, vzhľad. Nepoznám krajšieho
a sympatickejšieho človeka, ako srdečne usmiateho človeka, takého, ktorý kráča a koná s láskou v srdci.

• Aké ciele máš pred sebou?
Mám pred sebou vždy niekoľko jasných cieľov (tajuplné pousmiatie), no takým univerzálnym a vždy prítomným cieľom je, mať radosť a vášeň
pre život, aby môj život mal skutočne zmysel ~ cítiť sa krásne, zdravo, silne, aktívne, vplyvne (myslené s pokorou v srdci), užitočne, múdro, zamilovane a milovane. A doplním ešte: slobodne. Páči sa mi, ako to vystihol Pavel Kosorín: „Slobodu môžeme vymeniť za čokoľvek, ale nikdy to nebude dobrý obchod.“

• Kde hľadáš silu a energiu? Čo je Tvojou nabíjacou batériou?
Hovorím tomu, že mám rýchlu regeneračnú schopnosť (smiech). Ale seriózne - mám hlbokú vieru a dôveru v Boha, to je pre mňa základ.
Bohu s dôverou a vďakou odovzdávam starosti, ktoré sú nad moje ľudské sily, starosti svoje i ľudí, ktorí sa na mňa
s dôverou obracajú. Zároveň sa držím určitých hodnôt a cností, ktoré som si počas svojho života osvojila a pomáhajú mi žiť šťastne.

Na druhej strane sa neustále vzdelávam, čo sýti moju dušu. Počas mojej praxe, som sa odborne vyprofilovala a založila som vzdelávaciu spoločnosť, kde dodnes spolupracujem so skutočne skvelým lektorským tímom, zameriavajúc sa na individuálny
a skupinový mentoring, v oblasti administratívneho manažmentu, manažérskych, interpersonálnych a špeciálnych zručností, ako
i zamestnaneckých vzťahov. Ďalšími samostatnými piliermi spoločnosti sú mentálny  koučing,  ale i relaxačné techniky
a liečebné meditácie a výborne sa nám darí. Moja práca má systém, nachádzam dostatok času na relax, meditácie, cítim sa vo výbornej kondícii
a oddýchnutá.

• Prezradíš nám svoje obľúbené motto?
Mám rada výroky Matky Terezy, od nej by som citovala: „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

• Erika, aké je tvoje prianie našim čitateľom?
Prajem vám všetkým pevné zdravie, schopnosť precítiť, prijať
a vysielať lásku, nadšenie pre to, čo robíte. Prajem vám dostatok síl k dosahovaniu svojich osobných cieľov a túžob, ako aj harmóniu duše, ktorá vám bude neustále napomáhať myslieť zreteľne a múdro vyhodnocovať situácie, ... Nech nachádzate vnútorný pokoj vždy a za každých okolností, napriek nepredvídateľným situáciám, či ťažkostiam, ktoré sa nám dejú.

• Viem o tom, že tvoj dlhoročný kolega Roman a priateľ, ťa popísal jedným slovom, ktorého písmená ešte rozvetvil.
A keďže je tento popis naozaj výstižný, aj s jeho dovolením, to k rozhovoru prikladám:

A –ANJEL - áno, Erika je anjel kráčajúci po Zemi. Ten, kto ju pozná, nemôže nesúhlasiť a rýchlo pochopí, že má v sebe niečo výnimočné: anjelskosť vo všetkých jej činoch a slovách, ktorou robí ľudí okolo seba šťastnými
N – NEZIŠTNOSŤ - vlastnosť, ktorá charakterizuje Erikin postoj
k životu a k ľuďom, pomáha tak blízkym, ako aj tým vzdialenejším. ... tá pomoc ide z hĺbky jej duše
J – JEDINEČNOSŤ – jedinečnosť jej vnímania tohto sveta, duchovna a vzťahu voči ľuďom, jedinečnosť ako komplexná vlastnosť zahŕňajúca všetky pozitívne vlastnosti, ktoré Erika má
E – ENERGIA – pozitívna energia je ukrytá v každom jej slove
a čine, nielen, že ju človek pri nej cíti, ale dokonca ju aj dostáva, dokonca si to často ani neuvedomuje ako blahodárne jej prítomnosť pôsobí, odhalí to až časom, že to všetko nemôže byť náhoda
L – LÁSKA – láska vo všetkých podobách, ktorú rozdáva všetkým naokolo, Erika nepozná slovo nenávisť alebo závisť, naopak tú zabíja slovom láska

Ďakujem Ti za rozhovor
Tím Espiral