Hľadám sa...

...odpovede a riešenia...

Máte nezodpovedané otázky v nasledujúcich oblastiach?

 • Sebarealizácia, seba-uplatnenie, zmysel existencie
 • Výber vhodného zamestnania
 • Výber vhodného partnera
 • Vzťahy, rodina, deti
 • Work-life balance
 • Hobby a iné

 

Hľadáte odpovede na otázky v oblasti: Sebarealizácie, seba-uplatnenia, zmyslu svojej existencie? Hľadáte pre seba nové zdroje, silné motivačné faktory, formy ako si veriť
a dosahovať úspech a cítiť sa spokojne?

Potom Vás srdečne pozývame do individuálnych ako i skupinových workshop-ov, určených na prebudenie a nabudenie, pre získanie pevnej pôdy pod nohami a osobnej flexibility. Vybudujete si neochvejné sebavedomie, aby ste s istotou zobrali zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vzali opraty života pevne do svojich rúk.

Kontaktujte nás a spýtajte sa čo Vás zaujíma

Po úvodnom rozhovore a analýze Vašej situácie, spolu vytvoríme tréning na mieru. Budeme tu pre Vás, aby ste za našej podpory dokázali uvidieť, rozpoznať a pomenovať svoju situáciu, určili si strategické kroky a vykročili k Vašim novo nastaveným cieľom a snom, smerom k zmysluplnému, naplnenému životu. Pomôžeme Vám vystúpiť z pomyselného začarovaného kruhu, aby ste mohli začať žiť život, po akom túžite.

 

Máte radi seba-rozvoj a obľubujete samo-štúdium?

Potom by Vás mohol zaujať náš E-Book: AKO SPOZNAŤ SÁM SEBA V 4 KROKOCH A PRESTAŤ ZAKOPÁVAŤ O VLASTNÚ NOHU 

Stiahnite si E-Book zdarma

 

 

~ Byť najlepší – je najväčší nepriateľ toho, ako byť jedinečný ~

Pozrite sa na svoj život – taký, aký je v tejto chvíli

Doprajte si čas a v každej z oblastí chvíľu v myšlienkach pobudnite.

Na škále od 1 do 10 si úprimne (bez posudzovania a osočovania) každú oblasť zvlášť ohodnoťte.  (1 – som úplne nespokojný; 10 – som maximálne spokojný)

 

 

Ďalšie oblasti nášho života:

Zmysel môjho života, zmysel existencie

Sebarealizácia inak

Šport

Cestovanie

Osobnostný rozvoj a rast

Finančná situácia

Životospráva

Domácnosť

A iné, doplňte si podľa Vašich potrieb

 

Okrem týchto, mnoho ďalších oblastí, býva predmetom skúmania a napĺňania našich klientov, aby pre seba a svoj spokojný život našli to, čo k tomu nevyhnutne potrebujú.

Nakoľko ste v súčasnom období spokojný s tým, ako sú Vaše prioritné oblasti naplnené?

 

 

 

V ktorej oblasti by teraz pomohol zázrak?

Ktorá oblasť Vám príde najviac pálčivá, ktorá oblasť si vyžaduje aktuálne Vašu najvyššiu pozornosť?

Nezávisí od toho, aké nízke číslo je, pri ktorej oblasti Vášho života. Vnímajte to pocitovo, v ktorej oblasti ste cítili najväčšiu záťaž, frustráciu, strach, hnev, či smútok z nedostatočného naplnenia.

Konkretizujte, v ktorej oblasti má zmena nastať, poradie ďalších si určíte podľa priorít Vám vlastných.

Zaručene to funguje tak, že keď začnete krok po kroku v najdôležitejšej oblasti uspokojovať svoje potreby a potreby zainteresovaných, pozitívny vplyv sa začne prenášať aj na ďalšie oblasti Vášho života.

Čo konkrétne podniknete, aby ste sa vo svojom živote pohli smerom dopredu?

 • Vyťažíte z problémov príležitosti?
 • Naučíte sa opúšťať zónu komfortu a dovolíte si tak napredovať vo svojom živote?
 • Osvojíte si efektívne plánovanie svojej budúcnosti a zároveň schopnosť žiť a vychutnávať svoj život v prítomnom okamžiku?
 • Objavíte, či posilníte zmysel svojho života?
 • Stanete sa nadšeným a motivovaným pre svoje vzťahy, zdravie, prácu?

 

„Ľudia často hovoria, že motivácia nevydrží naveky. Rovnako ako pocit čistoty, preto sa odporúča sprchovať denne.“ (Zig Ziglar)

Ako Vám vieme pomôcť?

Nenecháme Vás zotrvávať v probléme, či ťažkostiach, ktorých ste uviazli.

Budeme Vašim sprievodcom v bezpečnom prostredí a umožníme Vám uvidieť jednotlivé situácie z iných uhlov pohľadu, objaviť možné riešenia aj náročných situácií a problémov.

Pomôžeme Vám pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché (najmä sami pred sebou) pomenovať slovami. Spozorujete nové možnosti a postupy ako dosiahnuť svoje ciele, znova získate, alebo nadobudnete schopnosť vlastnej motivácie, získate vnútorný pokoj, či iný želaný stav.

Zjednodušene, budeme tu pre Vás, aby ste za našej podpory dokázali uvidieť, rozpoznať a pomenovať svoju situáciu, určili si strategické kroky a vykročili k Vašim novo nastaveným cieľom a snom, smerom k zmysluplnému, naplnenému životu.

Vyvedieme Vás z problému, aby ste mohli začať žiť život, po akom túžite.

Forma:

 • Osobné koučovanie v danej oblasti
 • Zostavenie rozvojového programu na mieru pre Váš osobnostný rast a posilnenie vo Vašich témach
 • Odporúčanie a zaradenie do skupinového vzdelávania konkrétnych zručností a schopností
 • Konzultácie
 • „Pozáručný servis“

Bude nám cťou, stať sa Vašim sprievodcom.

 

„Kto nevie ktorou cestou by prišiel k moru, mal by si nájsť rieku ako sprievodcu“ (neznámy autor)

[/pullquote]