Chcem preškoliť asistentku

with Nekomentované

Chcem preškoliť asistentku, potrebujem expertku v odbore

Preškolenie asistentky doladením nezrovnalostí v požadovaných schopnostiach a zručnostiach už existujúcej administratívnej podpory.

Školenie prebieha individuálne, ale aj v skupinách a je zostavené z vybraných modulov/Tématických celkov

 1. Namodelovanie podľa požiadaviek zadávateľa (pri individuálnom tréningu)
 2. Obsah školenia je už zadefinovaný (vždy berieme v úvahu požiadavku účastníkov tréningov)

Predkladanie návrhov na metodicky zjednocujúci proces administratívnej podpory  v danej spoločnosti, so zadefinovaním rovnakých pravidiel, ktoré sú jasné a zrozumiteľné. Všetko v súlade požiadaviek organizácie, imidžu firmy a corporate identity.

Školenie je vhodné pre pozície: Recepčná, Asistent/ka, Osobná asistentka, Projektová asistentka, Sekretárka, Manažérka kancelárie vrcholového manažmentu a iné pozície poskytujúce všestrannú administratívnu odporu.

Aký benefit získa účastník kurzov a školení?

 • Získa výbavu zručností, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou koordinovať časový kalendár svojho nadriadeného pracovníka, samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre chod spoločnosti, spozná základné metodické postupy pre proces administratívnej podpory manažérov ako i interných pracovníkov pri ich každodennej činnosti.
 • Aktívne  sa správa podľa zásad spoločenskej etikety, firemnej kultúry, dodržiava pravidlá spoločenského styku.
 • Osobná asistentka predvída požiadavky nadriadeného, pri hľadaní riešení je proaktívna.
 • Zvláda multitasking bez toho, aby svoje okolie, i keď nechtiac, informovala o svojich pocitoch diskomfortu, rozladenia,  preťaženia, či zmätenosti.
 • Pozná ako privítať klienta a ako elegantne odpútať jeho pozornosť od sledovania času, keď šéf mešká. A obojstranná spokojnosť z úspešného rokovania bude zaručená.

Aký benefit získa zadávateľ?

 • Získa asistentku, ktorá bude pristupovať k svojej pozícii zodpovedne, s maximálnym priblížením sa k požiadavkám zamestnávateľa /objednávateľa služby/
 • Pracovníčka bude vyškolená/ preškolená na základe predchádzajúcej konzultácie s objednávateľom služieb danej spoločnosti a detailnej analýzy danej pozície, ktorú pracovníčka zastáva (bude budúca pracovníčka vykonávať)
 • Zadávateľ obdŕži informáciu o priebehu školiaceho procesu v súlade s etickým kódexom spoločnosti. Súčasťou absolvovaného školenia je odovzdávací protokol, ktorý obsahuje zoznam absolvovaných modulov a špecifických tém, ako i spätnú väzbu v podobe ďalších odporúčaní edukačného procesu
 • Svojim profesionálnym a profiremným vystupovaním bude asistentka prispievať k vytváraniu a rozvíjaniu priaznivého obrazu spoločnosti v očiach verejnosti i interných pracovníkov

 

Naučíme Vás ako na to! Konzultujte s nami.
 

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Asistentka od A po Z   |   Asistentka na kľúč   |  Chcem preškoliť asistentku  | Ako byť tou najlepšou „pravou rukou šéfa“?Chcem sa stať asistentkou   |  Chcem sa stať on-line asistentkou  |  Neviem čo chcem   |  Príprava na pohovor do pozície asistentky Ponuka – aktuálne tréningy pre asistentky