Asistentka od A po Z

with Nekomentované

Asistentka od A po Z

Vzťah asistentky k svojmu okoliu je podmienený vzťahom asistentky samej k sebe.

 • Pracujete v pozícii cieľavedomej recepčnej, asistentky, office manažérky, resp. máte o túto rolu záujem? V takom prípade už viete, že ide o kľúčovú pozíciu každej spoločnosti
 • Nemáte žiadne skúsenosti s vykonávaním tejto pozície, máte len nejasnú predstavu ako vyzerá pracovný deň asistentky generálneho riaditeľa?
 • Radi by ste sa o pozíciu asistentky uchádzali, no odrádzajú Vás prísne výberové kritériá?
 • Máte záujem získať sebadôveru, na svoje okolie pôsobiť sebaisto a byť strojcom harmonickej spolupráce?

Potom je tu pre Vás produkt

Asistentka od A po Z

Od A po Z = Komplexnosť

Komplexné vzdelávanie v ponímaní Espiral, je celistvosť inovatívneho procesu učenia a rastu. Znamená to, že pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie, šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu:

 • Recepčný/á
 • Asistent/ka
 • Sekretárka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii
 • Eventový/á manažér/ka

Vzdelávací program Asistent/ka od A po Z, je určený pre tých, ktorí chcú pracovať v otvorenom prostredí sociálnej interakcie, túžia pracovať s ľuďmi a pre ľudí. Účastníci našich kurzov chcú nájsť uplatnenie, alebo svoju rolu sebaisto zastávať v profesijnej oblasti, pri ktorej sa potrebujú vyznačovať:

 • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
 • komunikačnými a vyjednávacími zručnosťami
 • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním
 • empatickým prístupom, so schopnosťou starať sa o blaho svojho okolia
 • schopnosťou efektívne oddeľovať súkromie od pracovnej sféry v zmysle všestrannej spokojnosti

 • Ste sekretárka, osobná asistentka, alebo Office manažér? Je v tom vlastne rozdiel?
  Chcete ľuďom ten rozdiel ukázať?
 • Darí sa Vám čítať myšlienky svojho šéfa? Keď Vás požiada o riešenie, návrh riešenia problému, viete byť proaktívna a ponúknuť riešenia minimálne dve?
 • Vypracovávate zápisy z porady, sledujete plnenie zadefinovaných úloh na porade? Je to vždy podľa predstáv Vášho nadriadeného?
 • Zvládate multitasking bez toho, aby ste svoje okolie i keď nechtiac, informovali o svojich pocitoch diskomfortu, rozladenia,  preťaženia, či úplnej zmätenosti?
 • Kto to pred chvíľou telefonoval, keď kolega vstúpil a oslovil ma? Čo vlastne potreboval? A čo som to vlastne mala odkázať? Prečo chcú všetci všetko naraz?

Je možné tento stav, pocit zmätenosti a nervozity nie len skryť, je možné ho úplne eliminovať

 • Viete si poradiť s darom pre dôležitého klienta, či kolegu oslavujúceho významné jubileum? Pozná Váš nadriadený aký máte vyberaný vkus a môže sa na Vás s výberom 100%-ne spoľahnúť?
 • Ako privítať klienta a ako elegantne odpútať jeho pozornosť od sledovania času, keď Váš šéf na stretnutie mešká?

Využite vtedy čaro svojej osobnosti a zachráňte situáciu!  Vašou zásluhou bude, keď si klient zachová pokojnú myseľ a úsmev na tvári. A obojstranná spokojnosť s úspešného rokovania bude zaručená.

Nie na každú otázku ste kývli súhlasne hlavou?

Ukážeme Vám ako na to! Konzultujte s nami.

Čo ďalej ponúkame?

 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Získanie komplexných administratívnych zručností asistentky
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce s počítačom – vychytávky pre každý deň
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti
 • Vždy trendy – správne líčenie, estetika, spoločenský a pracovný dress code (na objednávku minikurz biznis seba- líčenia)

Pozornosť je venovaná každej časti kompetencie v administratívnom manažmente,  a to od A po Z, s cieleným formovaním emočnej inteligencie účastníkov. (EQ = emočná inteligencia, resp. emočný kvocient, ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu).

Do práce vkladáme svoje úsilie, know-how, rozum i srdce, pretože až vtedy to má zmysel i pravú hodnotu.

Účastníci kurzu odchádzajú nie len zaučení, ale i zanietení.

POĎAKOVANIA a REFERENCIE tých, ktorí sa stali našou súčasťou: TU link

Vložiť text/pdf na stiahnutie:

 • Ste sekretárka, osobná asistentka, alebo Office manažér? Je v tom vlastne rozdiel? Chcete ľuďom ten rozdiel ukázať?
 • Darí sa Vám čítať myšlienky svojho šéfa? Keď Vás požiada o riešenie, návrh riešenia problému, viete byť proaktívna a ponúknuť riešenia minimálne dve?
 • Vypracovávate zápisy z porady, sledujete plnenie zadefinovaných úloh na porade? Je to vždy podľa predstáv Vášho nadriadeného?
 • Zvládate multitasking bez toho, aby ste svoje okolie i keď nechtiac, informovali o svojich pocitoch diskomfortu, rozladenia, preťaženia, či úplnej zmätenosti?
 • Kto to pred chvíľou telefonoval, keď kolega vstúpil a oslovil ma? Čo vlastne potreboval? A čo som to vlastne mala odkázať? Prečo chcú všetci všetko naraz?

Je možné tento stav, pocit zmätenosti a nervozity nie len skryť, je možné ho úplne eliminovať.

 • Viete si poradiť s darom pre dôležitého klienta, či kolegu oslavujúceho významné jubileum? Pozná Váš nadriadený aký máte vyberaný vkus a môže sa na Vás s výberom 100%-ne spoľahnúť?
 • Ako privítať klienta a ako elegantne odpútať jeho pozornosť od sledovania času, keď Váš šéf na stretnutie mešká?

Využite vtedy čaro svojej osobnosti a zachráňte situáciu! Vašou zásluhou bude, keď si klient zachová pokojnú myseľ a úsmev na tvári. A obojstranná spokojnosť s úspešného rokovania bude zaručená.

Nie na každú otázku ste kývli súhlasne hlavou?

Ukážeme Vám ako na to? Konzultujte s nami.

Tréning s individuálnym prístupom One to One

Tréning v skupine.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu – Asistentka od A po Z, sa budete so sebaistotou zúčastňovať na vykonávaní nasledovných činností:

(s prihliadnutím na možné drobné rozdiely spôsobené špecifikami konkrétnej organizácie)

 • excelentné reprezentovanie nie len svojej pozície, ale celej spoločnosti
 • administratívna podpora pre CEO, vedenie spoločnosti, vybavovanie a spravovanie dennej agendy, prijímanie a vybavovanie telefónnych hovorov
 • zabezpečenie plynulého chodu sekretariátu, vrátane riadenia a kontroly recepcie
 • starostlivosť o hostí CEO i vedenia spoločnosti, poskytovanie občerstvenia, prípustných informácií
 • organizácia a koordinácia časového kalendára CEO, nadriadeného manažéra (zabezpečovanie a koordinácia pracovných stretnutí, obedov)
 • rešpektované spôsoby prenášania pracovných príkazov, rozhodnutí a informácií na zamestnancov spoločnosti, ak vedenie spoločnosti tieto kompetencie svojej asistentke udelí
 • správa písomností vrcholových orgánov spoločnosti, ich bezpečná úschova a archivácia, pravidlá a špecifiká
 • práca s vnútornou i vonkajšou poštou
 • zabezpečenie doručenia zásielok osobne, kuriérskou spoločnosťou, iné
 • príprava a archivácia prezentácií, šablón, zmlúv, objednávok,...návrhov listov (poďakovanie, ospravedlnenie, blahoželania, pozvánky, kondolencie)
 • kompletné zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest CEO, členom vedenia, support pre ostatných zamestnancov spoločnosti, (ubytovanie, letecká doprava, transfer, iné, vrátane záverečného vyúčtovania SC a prípravy podkladov pre účtovníčku)
 • kreatívne návody, ako zaobstarať vhodný prezent pre obchodného, či životného partnera, doručenie osobne, alebo kuriérskou spoločnosťou

A množstvo ďalších užitočných rád a konkrétnych postupov smerujúcich k dobrej organizácii Vašej práce pri:

 • správa a rezervácia zasadacích miestností slúžiacich k pracovným stretnutiam a rokovaniam
 • správa vozového parku
 • správa služobných mobilných telefónov vrátane telefónnych čísiel a dátových služieb
 • kontrola a nepriame riadenie postupov SBS služby (ak ju organizácia má)
 • správa kľúčov od spoločnosti
 • správa služobných bytov za účelom zabezpečenia krátkodobého i dlhodobého pobytu na SC, spolupráca s prenajímateľom

(odhliadnuc od úloh, ktoré nie sú/nebudú súčasťou kompetencií konkrétnych vyškolených asistentiek)

3-dňový intenzívny tréning

 • Cieľová skupina účastníkov kurzu: uchádzači pracujúci v konkrétnom odbore administratívnej podpory, majú základné skúsenosti.
 • Termíny a spôsob výučby: 3 za sebou nasledujúce pracovné dni /individuálny prístup podľa dohody/
 • Počet účastníkov: 4-6 os.

6-dňový intenzívny tréning -

 • Cieľová skupina účastníkov kurzu: nie sú skúsenosti v danom odbore
 • Termíny a spôsob výučby: šitý na mieru
  • 6 pracovných dní po sebe idúcich, s voľným víkendom
  • 3 a 3 pracovné dni (v horizonte 1 mesiaca)
  • 2 po sebe idúce predĺžené víkendy
  • alebo Váš návrh

Unikátnosť produktu

6-dňový intenzívny tréning, je pripravovaný pre záujemcov, ktorí sa potrebujú za pomerne krátky čas vypracovať na výkonnú asistentku, asistenta expert  a obohatiť potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré patria medzi základné požiadavky zamestnávateľov. Intenzívny tréning, podľa možnosti  s čo najmenšími časovými prestávkami medzi dňami, má obrovský význam. Nadväznosť a systematickosť sú nevyhnutné pre dokonalý efekt.

Pred zahájením každého kurzu, s Vami konzultujeme zručnosti s používaním kancelárskeho balíku MS Office, nakoľko jeho využívanie je neodmysliteľnou súčasťou danej pracovnej pozície. Následne podľa aktuálne zistených vedomostí, do kurzu zaradíme i výučbu počítačových zručností. Druhou možnosťou je zakúpenie on-line kurzu MS Office a doškoliť sa individuálne, s ohľadom na vlastný čas a potrebu. Získate tak na kurze viac priestoru pre trénovanie soft skills a organizačných zručností.

Výučbová on-line forma pre MS Office je spracovaná intuitívne a interaktívne, s cieleným zameraním sa na sekretárske/ asistentské zručnosti a potreby. Vyškoliť zručnosti v programe Excel, Word, PowerPoint, či Outlook, dnes je už skutočne „hračka“.

Čo za tak krátky čas garantovať nemôžeme, je nadobudnutie jazykových znalostí, nakoľko ide o dlhodobý proces.

V prípade nezodpovedaných otázok nás kontaktujte, radi Vám na ne zodpovieme.

Prípadne si môžete pozrieť Aktuálnu ponuku: Tréningy – kurzy – školenia (link – na ponuku aktuálnych kurzov)

 • Nové vedomosti a zručnosti, doplnkový 60 min. koučing grátis (možnosť uplatniť si do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu)
 • Schopnosť využívať vlastný potenciál, čo Vám dodá pocit istoty a slobody. Váš ďalší osobný i profesionálny rast bude Vašou zásluhou.
 • Vaše posilnené EQ = Vaša cesta k prirodzenému úspechu a celkovej inteligencii.
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní intenzívneho zážitkového kurzu.
 • Novinka! = Minikurz líčenia a Biznis fotenie (Kurz ukončený záverečným poradenstvom a úpravou vzhľadu profesionálnym vizážistom, následne fotením profesionálnym fotografom. Získate 5 ks. biznis fotografií, z toho 1 ks. s profesionálnou úpravou, retuš).
 • Nové vedomosti a zručnosti, doplnkový 60 min. koučing grátis (možnosť uplatniť si do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu)
 • Schopnosť využívať vlastný potenciál, čo Vám dodá pocit istoty a slobody. Váš ďalší osobný i profesionálny rast bude Vašou zásluhou
 • Vaše posilnené EQ = Vaša cesta k prirodzenému úspechu a celkovej inteligencii
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní intenzívneho zážitkového kurzu

V prípade záujmu do tréningu doplníme (v rámci ceny):

 • Minikurz líčenia a Biznis fotenie (Kurz ukončený záverečným poradenstvom a úpravou vzhľadu profesionálnym vizážistom, následne fotením profesionálnym fotografom. Získate 5 ks. biznis fotografií, z toho 1 ks. s profesionálnou úpravou, retuš).

Na čo sa v oblasti administratívy ďalej špecializujeme?

 • Profesionálna príprava vybranej asistentky „na kľúč“,
 • Doladenie nezrovnalostí v požadovaných schopnostiach a zručnostiach už existujúcej administratívnej podpory,
 • Poskytovanie služieb on-line asistentky (VA- virtuálna asistentka), príprava na prácu on–line asistentky,
 • Lean manažment,
 • Poskytovanie on-line konzultácií, konzultácií „face to face“, širokej rady doplňujúcich nástrojov koučovania.
 • Profesionálna príprava vybranej asistentky „na kľúč“
 • Doladenie nezrovnalostí v požadovaných schopnostiach a zručnostiach už existujúcej administratívnej podpory
 • Poskytovanie služieb on-line asistentky (VA- virtuálna asistentka), príprava na prácu on–line asistentky
 • Lean manažment
 • Poskytovanie on-line konzultácií, konzultácií „face to face“, širokej rady doplňujúcich nástrojov koučovania

Profesionálny výkonný asistent, asistent expert, excelentný recepčný!

Už značné obdobie, sa pozícia asistent teší i mužským kolegom (je iba zaužívanejšie skloňovať danú pozíciu v ženskom rode). Veď páni dokážu byť minimálne rovnako tak zruční, komunikatívni, kreatívni, so zmyslom pre detail veci, ako ženy.

Každý má schopnosť učiť sa nové veci, potrebný je pozitívny postoj, pevná vôľa a nebáť sa s novými vedomosťami vstúpiť do praxe.

Empatia, porozumenie problému, odborné skúsenosti a vedenie ľudí z toho vyplývajúce, je presne to, čo ponúkame a prezentujeme podnázvom „Sprievodca Vašim rastom“.

Vstúpte do  špirály prezentujúcej evolučný proces učenia a rastu.

Začaté je z polovice urobené: odvážte sa vedieť, potom to začne. ("Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe.") (Horatius)

Aké sú vo svete bežne zaužívané názvy pre asistentskú a administratívnu podporu?

 • Administratívny pracovník, asistent, podpora /Administrative Assistant, Administrative support/
 • Asistent/ka generálneho riaditeľa (AGR) /Assistant to CEO/
 • Asistent/ka spoločnosti, kancelárie /Office Assistant/
 • Office manažér, Manažér kancelárie Top manažmentu /Office Manager/
 • Osobný/á asistent/ka /Personal Assistant/
 • Recepčná /Receptionist/
 • Sekretárka, tajomník /Secretary/
 • Výkonný/á asistent/ka Top manažmentu /Executive Assistant/

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Asistentka od A po Z   |   Asistentka na kľúč   |  Chcem preškoliť asistentku  | Ako byť tou najlepšou „pravou rukou šéfa“?Chcem sa stať asistentkou   |  Chcem sa stať on-line asistentkou  |  Neviem čo chcem   |  Príprava na pohovor do pozície asistentky Ponuka – aktuálne tréningy pre asistentky