Aktuálne kurzy, tréningy, školenia

Hľadáte tú správnu motiváciu pre človeka, na ktorom Vám záleží, dar pre svojich milovaných?

Pripravíme Vám exkluzívny darček na mieru/na meno, s vizuálom podľa Vašich preferencií?

 

Svoju prácu milujeme a aj tradičné témy trénujeme netradične.

 

 


AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB s vynoveným obsahom

Spýtajte sa prosím na tréning, ktorý Vás zaujíma, popis nemusí byť 100% aktuálny.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Väčšinu projektov realizujeme ako skupinovo, tak individuálne.

Sme členom VIP klubu vzdelávacích spoločností a ponuka našich aktuálne vypísaných tréningov, kurzov a workshop-ov,

sa nachádza aj na vzdelávacom portáli kurzy.education.sk.

Aktuálne verejné projekty /môžete si tréning nechať zostaviť i na mieru/:

Niečo špeciálne pre teenagerky, mladé slečny, ženy, ale i pre pánov

Kľúčovým posolstvom spoločnosti ESPIRAL, je zážitkové vzdelávanie, osobnostný rast, ktorý Vás bude skutočne baviť:

 • Skupinové i individuálne tréningy špeciálnych, manažérskych a administratívnych zručností
 • Výkonnostný koučing, kariérny a životný koučing - Work-life balance
 • Zážitkové Workshop-y a Teambuildingy
 • Duchovný rozvoj, autotréningy, vedené meditácie a terapie sebapoznaním
 • Beauty dni a fotenie profesionálnych profilov
 • Viac sa môžete dočítať na Tréningy, školenia, konzultácie – na mieru (objednávka)

V mene tímu Espiral, sa na skvelú spoluprácu s Vami teší,

Erika Feketová
Výkonná riaditeľka

Podrobný rozpis aktuálne vypísaných tréningov, kurzov a workshopov

nájdete na Education.sk

Prejsť na stránku Education.sk
 

Keď si Vy, ako firma vyberáte vhodný tréning (rozvojový program) pre svoje tímy...

Vy ako manažér, poznáte dôvody a očakávaný prínos od školenia:

 • na základe čoho vznikla potreba realizácie firemného tréningu
 • hlavné ciele, ktoré majú byť tréningom naplnené
 • akí účastníci boli pre tréning vybraní a z akého dôvodu

 

Aké informácie má mať účastník?

Je potrebné, aby toto (po prediskutovaní dôvodov/cieľov, vedúcich k tréningu s trénerom, pomenovaní motivačných faktorov), poznali aj všetci budúci účastníci rozvojového programu.

 

Účastníci tiež potrebujú:

1) Poznať kritické prvky tímu a aké kroky sú potrebné (že sú potrebné kroky) na zlepšenie jeho fungovania, ako aj zvýšenie jeho výkonu

2) Pomenovať si, čo sa dnes v tíme darí alebo nedarí, čo sa darí aspoň čiastočne

Napr.: Ako dobre sa nám darí:

 • poznať a následovať tímové ciele, misiu firmy?
 • zastávať správnu rolu, s efektívnym uplatňovaním a rozvojom svojich talentov?
 • plniť tímové/firemné dohody a pravidlá (taktiež zmysluplne stanovovať)?
 • efektívne využivať všetky dostupné zdroje?
 • byť motivovaný a zaangažovaný?

3) Porozumieť tímovej dynamike a prepojeniu s výkonom, učením a radosťou

 

Nebýva ojedinelé to, že bod 1-2-3 pomenovávame, analyzujeme, plánujeme a realizujeme až priamo na tréningu a veľmi úspešne. 

Formy a metodické postupy sú rôzne: koučovanie vysoko-výkonných tímov, rozvojové hry a riešenie strategických úloh v skupinách, rozhodne však vzdelávanie zážitkovou formou.

Zväčša je potrebné podporiť schopnosť sebamotivácie a angažovanosť jednotlivých členov tímu. Ideálny spôsob je:

 • zapojiť členov tímu do tvorby tímových cieľov (najlepšie v zhode s osobnými cieľmi a potrebami)
 • spoznať silné preferencie a prípustné slabiny v tíme, efektívne zadefinovať a rozdeliť role v tíme
 • spoločne opraviť, zadefinovať a odsúhlasiť dohody, pravidlá/(interné) normy
 • podnietiť v členoch tímu osobný záujem vytvoriť presvedčivú tímovú misiu, ktorá je v súlade s ich osobnými hodnotami a nasledovať ju, rovnako ako osobné a tímové ciele

Aby si účastníci svoju účasť na tréningu čo najviac užili a aby sme ich získali pre aktívnu spoluprácu, my ponúkame možnosť jednotlivcom i tímom aktívne sa zapojiť do skladby tém školenia, či tréningu (osobne, mailom, telefonicky priamo s trénerom), pomenovať svoje preferencie a očakávania od školenia.

Priateľskou a otvorenou formou, sú im tiež poskytnuté informácie ohľadne toho:

 • kto sú lektori tréningu, ich odborná a biznis reputácia, v ktorých moduloch sa s nimi stretnú
 • kedy a kde presne bude tréning prebiehať, jeho forma a časový rozsah
 • že v cene tréningu je pre nich všetko zabezpečené (písacie a študijné potreby, celodenné občerstvenie vrátane teplého obeda, certifikát a iné, podľa špecifík tréningu) a nič špeciálne so sebou nepotrebujú
 • že majú prísť v oblečení, v ktorom im bude hlavne pohodlne

 

Už dnes sa tešíme na spoločné kroky, ktoré je potrebné urobiť na posilnenie súdržnosti, zlepšenie fungovania a zvýšenie celkovej efektívnosti či už jednotlivca, alebo celých tímov.