Aktuálne kurzy, tréningy, školenia

Hľadáte tú správnu motiváciu pre človeka, na ktorom Vám záleží, dar pre svojich milovaných?

Pripravíme Vám exkluzívny darček na mieru/na meno, s vizuálom podľa Vašich preferencií?

 

Svoju prácu milujeme a aj tradičné témy trénujeme netradične.

 

 


AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB s vynoveným obsahom

Spýtajte sa prosím na tréning, ktorý Vás zaujíma, povedzte nám, čo sa chcete naučiť.
Ďakujeme za porozumenie.

Väčšinu projektov realizujeme ako skupinovo, tak individuálne.

 

Podrobný rozpis aktuálne vypísaných tréningov, kurzov a workshopov, zatiaľ nájdete na Education.sk

Prejsť na stránku Education.sk
 

Keď si Vy, ako firma vyberáte vhodný tréning (rozvojový program) pre svoje tímy...

Vy ako manažér, poznáte dôvody a očakávaný prínos od školenia:

 • na základe čoho vznikla potreba realizácie firemného tréningu
 • hlavné ciele, ktoré majú byť tréningom naplnené
 • akí účastníci boli pre tréning vybraní a z akého dôvodu

 

Aké informácie má mať účastník?

Je potrebné, aby toto (po prediskutovaní dôvodov/cieľov, vedúcich k tréningu s trénerom, pomenovaní motivačných faktorov), poznali aj všetci budúci účastníci rozvojového programu.

 

Účastníci tiež potrebujú:

1) Poznať kritické prvky tímu a aké kroky sú potrebné (že sú potrebné kroky) na zlepšenie jeho fungovania, ako aj zvýšenie jeho výkonu

2) Pomenovať si, čo sa dnes v tíme darí alebo nedarí, čo sa darí aspoň čiastočne

Napr.: Ako dobre sa nám darí:

 • poznať a následovať tímové ciele, misiu firmy?
 • zastávať správnu rolu, s efektívnym uplatňovaním a rozvojom svojich talentov?
 • plniť tímové/firemné dohody a pravidlá (taktiež zmysluplne stanovovať)?
 • efektívne využivať všetky dostupné zdroje?
 • byť motivovaný a zaangažovaný?

3) Porozumieť tímovej dynamike a prepojeniu s výkonom, učením a radosťou

 

Nebýva ojedinelé to, že bod 1-2-3 pomenovávame, analyzujeme, plánujeme a realizujeme až priamo na tréningu a veľmi úspešne. 

Formy a metodické postupy sú rôzne: koučovanie vysoko-výkonných tímov, rozvojové hry a riešenie strategických úloh v skupinách, rozhodne však vzdelávanie zážitkovou formou.

Zväčša je potrebné podporiť schopnosť sebamotivácie a angažovanosť jednotlivých členov tímu. Ideálny spôsob je:

 • zapojiť členov tímu do tvorby tímových cieľov (najlepšie v zhode s osobnými cieľmi a potrebami)
 • spoznať silné preferencie a prípustné slabiny v tíme, efektívne zadefinovať a rozdeliť role v tíme
 • spoločne opraviť, zadefinovať a odsúhlasiť dohody, pravidlá/(interné) normy
 • podnietiť v členoch tímu osobný záujem vytvoriť presvedčivú tímovú misiu, ktorá je v súlade s ich osobnými hodnotami a nasledovať ju, rovnako ako osobné a tímové ciele

Aby si účastníci svoju účasť na tréningu čo najviac užili a aby sme ich získali pre aktívnu spoluprácu, my ponúkame možnosť jednotlivcom i tímom aktívne sa zapojiť do skladby tém školenia, či tréningu (osobne, mailom, telefonicky priamo s trénerom), pomenovať svoje preferencie a očakávania od školenia.

Priateľskou a otvorenou formou, sú im tiež poskytnuté informácie ohľadne toho:

 • kto sú lektori tréningu, ich odborná a biznis reputácia, v ktorých moduloch sa s nimi stretnú
 • kedy a kde presne bude tréning prebiehať, jeho forma a časový rozsah
 • že v cene tréningu je pre nich všetko zabezpečené (písacie a študijné potreby, celodenné občerstvenie vrátane teplého obeda, certifikát a iné, podľa špecifík tréningu) a nič špeciálne so sebou nepotrebujú
 • že majú prísť v oblečení, v ktorom im bude hlavne pohodlne

 

Už dnes sa tešíme na spoločné kroky, ktoré je potrebné urobiť na posilnenie súdržnosti, zlepšenie fungovania a zvýšenie celkovej efektívnosti či už jednotlivca, alebo celých tímov.