Individuálny mentoring

 

 

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje.
Veľký účiteľ inšpiruje”.
[William Arthur Ward]

Individuálny mentoring

Mentoring – osobný a profesionálny rozvoj pracovníka, poskytovanie edukácie a tréningov v požadovanom odbore.

Získavanie nových vedomostí a skúseností formou mentoringu je maximálne efektívne, nehovoriac o individuálnom mentoringu, ktorý je kombinovaný s koučingom. Koučing je rozvojová metóda na uvoľnenie a využitie vlastného potenciálu človeka pre jeho ďalší osobnostný rast a rozvoj.

Vzdelávaniu predchádza osobná konzultácia, alebo koučovacie sedenie, za účelom prezistenia aktuálneho stavu vedomostí a zručností, osobných plánov a túžob, s cieľom správneho namodelovania vzdelávacieho procesu.

! Umožnite svojmu pracovníkovi preškolenie za účelom získania nových informácií a inovatívnych postupov pri riešení pracovných úloh. Zameriame sa na špecifiká Vašej spoločnosti.

Zvoľte si témy podľa vlastného výberu TU.

! Naštartujte svoju kariéru, alebo si posilnite svoju pozíciu manažéra, podnikateľa, office manažéra, asistentky generálneho riaditeľa.  Zostavíme program šitý pre Vaše potreby, s individuálnym prístupom vyplníme znalostné medzery.

Tréning One-to-One, za priaznivé ceny.

Významnou klientelou sú individuálni záujemcovia s vysokou dávkou ambície a nasadenia, ale aj tí, ktorí „sa hľadajú“.

Tréning môžete i darovať

4-hod rozvojový program – individuálny, vysoko intenzívny tréning

Výber témy podľa želania, alebo dohodou po úvodnom koučovacom rozhovore
Mentoring, trénovanie, konzultácie so špecialistom, efektívny progres

1 x 4-hodinový tréning: 130,-€ 

 

Rovnako tak ponúkame služby firmám a podnikateľom, či už prípravou vybranej asistentky na kľúč, poskytnutím služieb on-line asistentky, preškolením, doplnením vedomostí a nových postupov u manažérov, za účelom elegantného  zvládania každodenných činností a povinností.

DNES obľúbená ON-LINE forma.

Individuálny mentoring - dnes už i on-line formou (VideoCall, skype, e-mail)
Aj Vy túžite svoju pracovnú, či súkromnú rolu úspešne zastávať, no nemôžete vycestovať?

Kontaktujte nás.