Espiral - Sprievodca vašim rastom

a zároveň garant pre projekt PREMENA

Vážený návštevník Espiral,

vítame Vás na stránke našej vzdelávacej spoločnosti, zameriavajúcej sa na človeka, ako na celistvú bytosť.

Pri realizovaní rozvojových programov, školení a budovaní tak vysoko úspešných tímov, kladieme dôraz na kvalitné manažérske a interpersonálne zručnosti, zamestnanecké vzťahy a efektívny administratívny manažment.

Empatia, porozumenie problému, odborné skúsenosti a vedenie ľudí z toho vyplývajúce, je presne to, čo ponúkame a prezentujeme podnázvom „Sprievodca Vašim rastom“. Vstúpte do špirály, ktorá prezentuje evolučný proces učenia a rastu.

Naše tréningy, kurzy, iné rozvojové programy, si ľudia volia ako BENEFIT pre seba.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Oblasti pôsobnosti

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:
• skupinovo i individuálne
• pre firmy i záujemcov širokej verejnosti

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

  • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
  • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
  • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
  • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
  • profesionálne a etické vystupovanie

Tréningy, kurzy a školenia

v oblasti soft a hard skills – pre vyšší, stredný i nižší manažment: Manažérske, špeciálne i administratívne zručnosti
Detail

Poradenstvo a konzultácie

v pracovnej i osobnej sfére
Detail

PREMENA

 20-hodinový individuálny zážitkový beauty tréning: Ako sa dostať z miesta kde ste, tam, kde budete skutočne šťastná...
Detail

Workshopy a prednášky

konferencie, teambuildingové rozvojové aktivity.
Odborné | Motivačné | Zážitkové
Detail

Outplacement

Poskytujeme koučing, poradenstvo, tréning mäkkých a administratívnych zručností, podporu a pomoc pri hľadaní nového zamestnania
Detail

Pre ženy

Pre dámy kurzy biznis líčenia, dress code, prvé líčenia pre teenagerky + profesionálne fotenie
Detail

Koučing

so špecializáciou na: Biznis koučing (individuálny/tímový) | Kariérny koučing | Životný, partnerský koučing
Detail

Pracovné pohovory

Príprava z pohľadu personalistu/uchádzača v SJ, NJ, AJ
Detail

Biznis fotenie

firemné fotenie (manažment, zamestnanci, individuálne)
Detail

Úspech

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavame výhodu oproti svojmu okoliu.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Jack Welch: "Firma má len určité množstvo peňazí a manažérskeho času. Tí úspešní investujú tam, kde sa to najviac vypláca."

Už dnes sa pripravujeme na to, čo budete potrebovať zajtra.

Posolstvo

Kľúčovým posolstvom našej spoločnosti, je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!

Prístup

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote.